20. juli 2024

NB kandidat til Folketinget: Bedre forsvar nu!

Et styrket forsvar vil kræve genetablering af kaserner.
I det Syd- og Sønderjyske kan det betyde at fx. Sønderborg kasserne kan starte op påny.

Danmarks sikkerhed ligger i NATO. Men alliancen forpligter. Danmark skal yde et troværdigt bidrag. Det gør vi ikke i dag. Det danske forsvar er nedslidt, underbemandet og mangler materiel. Både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet skal styrkes.

Et moderne forsvar – folkeligt forankret
Forsvaret skal udbygges med toptrænede professionelle soldater i enheder, der råder over moderne materiel, våben og ammunition.

Forsvarsviljen sikrer vi gennem værnepligten, som skal udvides i både længde, antal og omfatte både kvinder og mænd. Og den folkelige forankring skal sikres ved at udvide antallet af kasernebyer.

Forsvaret skal igen være en naturlig del af livet i alle egne af landet.

Det kræver den alvorlige virkelige situation i den urolige verden vi oplever. Desværre.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN