21. juli 2024

NB folketingskandidat Jan Køpke Christensen: SYG TANKE MED DYRPLAGER FRA STATEN!

Argumentet for nationalparker er at vild natur skal bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark.

Man giver sågar mulighed for at medvirke til dyrplageri og dermed fravige dyrevelfærdslovens paragraffer om tilsyn af dyrene i parkerne.

I Mols Bjerge har man kunnet konkludere, at disse rewildingprojekter har ført til afmagrede, udsultede og forgiftede dyr. Frygtelige billeder af udsultede heste og døde føl, har brændt sig ind i os dyreelskeres nethinder.

Det er derfor dybt bekymrende, at nogle politikere på baggrund af alarmerende erfaringer i Mols Bjerge, stadig ønsker at etablere disse såkaldte naturnationalparker med høje hegn og statsligt dyrplageri.

Uhyggeligt, at dyr skal anvendes som rekvisitter i et håbløst naturromantisk projekt, om at skabe naturlige og dynamiske forhold i danske skove på statens indhegnede arealer. I særdeleshed er det bekymrende, når flere dyrlæger og eksperter råber vagt i gevær, når der tales om en udvidelse af disse rewildingprojekter og nationalnaturparker i Danmark.

I Nye Borgerlige mener vi, modsat regeringen og et flertal i Folketinget, at loven om naturnationalparker og rewilding ikke må trumfe dyreværnsloven. Vi har stillet forslag, sammen med andre borgerlige partier, om at fjerne muligheden for dispensation.

Nye Borgerlige mener, modsat de politikere, der bakker op om projektet, at dyrevelfærden skal vægte højere end naturromantik og turistattraktioner!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN