19. juni 2024

Aarhus' oplandsbyer bliver glemt bag rådhusets tykke mure

Bag rådhusets tykke mure glemmer man nogle gange, at Aarhus Kommune faktisk er meget mere end midtbyen. Og man glemmer, at Aarhus Byråd ikke bare er et byråd for borgere, der bor i selve Aarhus, men et byråd for hele kommunen.

Derfor skal vi være bedre til at have fokus på hele kommunen, og det kæmper vi for i Dansk Folkeparti.

Nogle lokalområder ønsker måske flere udstykninger til parcelhuse, andre gerne vil undgå at vokse sammen med nabobyen, mens andre bare gerne vil have flere boliger til deres ældre.

De ønsker skal kommunen lytte til og arbejde efter. Jeg tror nemlig, at de enkelte lokalsamfund er de bedste eksperter for netop deres område.

I Dansk Folkeparti har vi derfor lavet et by- og oplandsudspil, hvor vi kommer med vores idéer til, hvordan vi kan styrke oplandsbyerne. Første skridt er naturligvis, at der i langt højere grad lyttes til de ønsker, som borgerne i oplandsbyerne har. Et redskab hertil er, at der bør oprettes en selvstændig afdeling i kommunens tekniske forvaltning, som målrettet skal have til opgave at arbejde med oplandsbyernes ønsker og behov.

Den grønne omstilling skal også komme oplandsbyerne til gode, og derfor skal især skovrejsning ske i tæt dialog og samarbejde med lokalområderne. Nogle steder kan man eksempelvis bruge skovrejsning til at sikre, at oplandsbyer ikke vokser sammen og mister deres særlige identitet.

Vigtigst af alt, så mener Dansk Folkeparti, at Aarhus Kommune og herunder især byrådet bør ændre fokus fra at omtale Aarhus som en by og i stedet omtale vores kommune, som… ja en kommune.

Vi ønsker nemlig et Aarhus, hvor vi både husker og involverer dem, som bor her i forvejen, og et Aarhus, hvor vi har fokus på, at det skal være muligt at leve et godt liv i hele kommunen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN