20. april 2024

Tidlig pension i frit fald? Ikke på vores vagt!

Læserbrev af folketingskandidat Iben Sønderup (S), Sjællandsgade 20, 8900 Randers og formand for NNF Østjylland, Flemming Hansen

 

Det har gennem tiderne været et velkendt mønster, at udviklingen af de forskellige dele af velfærdssamfundet har mødt stor modstand – for sidenhen at glide ind som selvfølgeligheder i de fleste partiers valgprogrammer. Tidligere hos nogle end hos andre.

 

Det seneste eksempel er retten til tidlig pension for lønmodtagere med særligt mange år i de hårdeste job på arbejdsmarkedet. Ingen tvivl om, at der er brug for ordningen. Siden dens indførsel har flere end 700 mennesker i Randers Kommune søgt og fået tildelt tidlig pension.

 

Alligevel forsøger de borgerlige partier at skabe urimelig og unødig utryghed i rigtig mange familier ved at stille spørgsmålstegn ved ordningens berettigelse. Det konservative feltråb “Det sker for andre folks penge!” runger stadig hult og grundløst i luften.

 

Modstanderne af tidlig pension har også bragt til torvs, at det er forkert at indføre denne ret i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft. Men faktisk kan ordningen få folk til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Retten giver nemlig virksomhederne endnu større ansporing til at holde på deres folk. Når arbejdsgiverne gør sig mere umage med at forbedre arbejdsmiljøet, ja, så får det folk til at blive længere. Helt enkelt.

 

Vi skal sammen passe på det velfærdssamfund, som vi har bygget op. Vi når aldrig i mål. Vi skal fortsat have fokus på solidariteten i samfundet og huske, at de stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs – ikke mindst i tankesættet omkring tidlig tilbagetrækning. Her er der helt åbenlyst brug for en ordning, der sikrer alle lønmodtagere tryghed i forvisningen om, at de får værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

 

Som udgangspunkt mener de borgerlige partier jo stadig, at ordningen seniorpension løser alle problemer med nedslidning. Men for at få den, skal man være helt nedslidt. Dermed antyder de faktisk, at vi som samfund skal have ret til at slide folk helt ned, før de kan trække sig tilbage.

 

Dét mener vi, er uretfærdigt, og i bund og grund udtrykker det et menneskesyn, der ligger langt fra vores.

 

Nu siger de borgerlige partier ganske vist, at den ret til tidlig pension, som vi har fået indført, “er kommet for at blive”. Men tør vi stole på, at de også mener det efter valget?

 

På vores vagt kommer tidlig pension i hvert fald ikke til at blive forringet eller fjernet. Retten til tidlig pension skal tværtimod styrkes.

 

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN