21. juli 2024

Psykiatrien skal forbedres.

Ingen kan tvivle på mit store fokus på sundhedsområdet efter næsten 9 år i regionsrådet, hvor de 4 var som næstformand i hospitalsudvalget. udfordringerne er blevet større og større. Vi ser ind i massive ventelister, – både til sundhedsydelser generelt men også til psykiatri. Sygeplejerskerne forlader hospitalerne – som ikke set før – og desværre søger for få de ledige stillinger. Og mod 50% ledige stillinger bliver ikke besat. Følgen af det er mange ledige jobs. Det gælder særlig anæstesisygeplejersker, akutsygeplejersker og intensivsygeplejersker. Det skaber flaskehalse og operationskapaciteten er slet ikke udnyttet, så på nogle hospitaler har lægerne ingen patienter og ventelisterne vokser uge for uge.

Det skal der gøres noget ved. Venstre har derfor i et udspil foreslået dels flere penge til sundhed generelt og specifikt et løft på 4 mia. til psykiatri over de kommende år. Venstre har ikke firkantet sagt, hvad pengene nøjagtig skal bruges til. Men de skal bruges, så borgerne kommer til at vente i kortere tid på udredning og behandling. Det kan være til ekstra løn for at fastholde indenfor de specifikt pressede områder eller til andre tiltag. Indenfor psykiatrien skal nogle af pengene bruges til at styrke indsatsen i kommunerne. Her må især børn og unge vente i forhold til udredning og diagnosticering. Det er helt utilfredsstillende og det betyder, at der tabes unge, som så aldrig får en uddannelse og aldrig kommer til at bidrage til samfundet, som de gerne vil, og som de kunne, hvis ellers indsatsen kom tidlig nok


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN