26. maj 2022

Høje-Taastrup Kommune

Hvad mener Socialdemokraterne om modtagelse af flygtninge?

Lad mig sige det uden omsvøb. Dansk Folkeparti er imod, at Høje-Taastrup Kommune skal modtage flere flygtninge, men hvad mener Socialdemokraterne i byrüdsgruppen ?

Pü byrüdsmødet den 25. august havde Enhedslisten et forslag pü dagsordenen, hvoraf det fremgik, at Høje-Taastrup Kommune frivilligt skulle anmode om at modtage fem uledsagede flygtningebørn/konventionsflygtninge.

Dansk Folkeparti har klart meldt ud, at vi ikke støtter denne sag, da den dels umiddelbart vil medføre betragtelige udgifter, og senere utvivlsomt vil betyde, at et endnu større antal flygtninge skal indplaceres i forbindelse med de efterfølgende familiesammenføringer dvs. endnu flere udgifter.

Endelig mener DF, at vi her i kommunen har nĂĽet smertegrĂŚnsen for, hvor stor en andel borgere af anden etnisk oprindelse, vi kan hĂĽndtere.

Jeg er helt klar over, at spørgsmület er kontroversielt, og derfor finder jeg det endnu vigtigere, at partierne i byrüdet toner rent flag. Der var ingen tvivl om støtten til forslaget fra Radikale Venstre og forslagsstillerpartiet Enhedslisten.

Imidlertid ser det noget mere tüget ud, hvad Socialdemokraterne mener om sagen, idet det socialdemokratiske byrüdsmedlem Sabah Abid stemte for at støtte forslaget, mens de fire resterende socialdemokrater undlod at stemme !

Man siger, at Âťden der tier samtykkerÂŤ, sĂĽ, hvad er Socialdemokraternes holdning til denne sag?


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN