21. juli 2024

Bedre service og pleje til vores ældre

I Herlev skal vi passe godt på vores ældre medborgere, som igennem et langt liv har været med til at bygge vores by op. Det skylder vi dem. Derfor er jeg også glad for, at vi i kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge 46 mio. kroner mere på ældreområdet de næste fire år. Penge, der skal være med til at højne kvaliteten både i hjemmeplejen, på vores plejecentre og på demensområdet. Når det gælder hjemmeplejen, betyder den nye aftale, at der vil blive større mulighed for at tage hensyn til de ældres ønsker og behov. Hvis den ældre en dag har større behov for at få et ekstra bad eller for en snak med hjemmeplejeren over en kop kaffe i stedet for at få gjort rent, så skal det selvfølgelig være muligt. Også de ældre, der kommer på plejecenter, vil få stor glæde af den nye aftale. Fremover vil det nemlig være sådan, at det er den ældres ønsker til, hvordan hverdagen skal se ud, der skal være i centrum. Både når det gælder måltider, aktiviteter og pleje. Det er systemet, der skal indrette sig efter den enkelte ældre og ikke omvendt. Fra konservativ side er netop hensynet til at indrette hverdagen efter de ældres behov og ønsker, både i eget hjem og på plejecentrene, helt centralt. Ja, lige præcis her har vi en helt særlig forpligtelse til at tage hensyn til den enkelte ældre, for i modsætning til os andre har de ikke mulighed for at gå andre steder hen, hvis de er utilfredse med servicen. Sidst men ikke mindst ser vi konservative også frem til, at demensområdet bliver styrket. Det vil nemlig komme både de demensramte men også deres pårørende til gode. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN