20. maj 2024

Velkommen til den nye borgmester

Tillykke, Michael Fenger, med valget til borgmester!

I SF blev vi glade, da vi læste dit interview i det sidste nummer af Villabyerne (12.5.21), hvor du understreger, du gerne vil være kendt for en åben og lydhør ledelsesstil. Vi forstår det som, at det både gælder på de indre linjer i forvaltningen og for den måde du ønsker, at det politiske liv og kommunalbestyrelsen skal fungere på. Vi hører det derfor også som, at du er indstillet på, at der skal være mere åbenhed om hele det politiske arbejde. Det er vi med på! Et tillidsfuldt og velfungerende samarbejde i kommunalbestyrelsen indebærer, efter vores opfattelse, at diskussioner tages og beslutninger træffes for åbent tæppe.

I SF har vi ikke noget ønske om, at folk skal høre politikerne “skændes”, som du lidt humoristisk kalder det. Men vi synes, at det er naturligt, at der udveksles synspunkter, diskuteres og samarbejdes, med de forskelle og den mangfoldighed, der selvfølgelig må og skal være. Langt de fleste punkter, der kommer op i kommunalbestyrelsen, er der i øvrigt generelt enighed om.

Et levende demokrati er kendetegnet ved, at de enkelte kommunalpolitikere kan ytre sig udadtil om deres holdninger i de forskellige spørgsmål, også selvom de er med i en overordnet aftale om kommunens budget. Vi er overbeviste om, at folk godt kan forstå, at en fælles beslutning kræver, at man bøjer sig mod hinanden og indgår i et kompromis, men vi skal kunne fortælle vores vælgere, hvad vores udgangspunkt er – ikke kun når der er valg, men også i perioden mellem valgene.

Naturligvis skal der lyttes til borgerne, som du siger, men borgerne må omvendt også have mulighed for at følge med i, hvad deres kandidater har sagt og ment. Derfor skal de politiske diskussioner tilbage til udvalgene og kommunalbestyrelsen, og ikke mindst til referaterne herfra. Forskelle i synspunkter kan blive en del af drivkraften i udviklingen af Gentofte i et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partierne. Det glæder jeg mig til.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN