20. juli 2024

Hvorfor vil Venstre og Socialdemokraterne dog brandbeskatte godskørsel!

I sidste uge blev der vedtaget en ny rigid kilometerafgift på godskørsel, med støtte fra SVM-regeringen og de røde partier. Denne beslutning har desværre skabt bekymring og frustration blandt danske vognmænd, deres ansatte, kunder og hos befolkningen generelt.

Danmarksdemokraterne har kæmpet sammen med vognmændene og har selvfølgelig stemt imod denne vejafgift. Vi mener, at det er afgørende at lytte til vognmændene og branchen, da de besidder ekspertisen og erfaringen inden for lastbiltransport.

Desværre har regeringen valgt at ignorere deres bekymringer og har påtvunget dem denne afgift. Det er helt uacceptabelt! Før valget lovede Venstre, at der ikke ville blive pålagt en afgift på lastbiltrafik, hvis de kom til magten. Ja Venstre kaldte forslaget om en ny kørselsafgift for ”pilskævt”.

Desværre har de ændret holdning, efter de har indtaget ministerbilerne. Denne uforudsigelighed og brudte løfter er dybt skuffende. Vejafgiften vil have alvorlige konsekvenser for landets vognmænd og deres kunder. Især det faktum, at afgiften rammer ekstra-hårdt i provinsbyer og landdistrikter har landdistrikternes Fællesråd i stærke vender påpeget. Ifølge regeringens egne tal vil hver 10. lastbil blive permanent parkeret i garagen som følge af denne afgift og tilsvarende vil det gå med antallet af chaufførjobs.

Vognmændene vil ikke have noget valg og vil være tvunget til at sende regningen videre til danskerne, hvis de ønsker at opretholde deres forretning. Det skal ikke blive dyrere at være dansker. I Danmarksdemokraterne er vi stærkt imod vejafgiften for lastbiler. Vi mener, at vi skal styrke og udvikle dansk erhvervsliv, ikke afvikle det. Indførelsen af afgifter, både for vognmænd og den planlagte CO2-afgift på landbruget, som regeringen også ønsker at implementere, er direkte skadelig!

Det er på høje tid, at der kommer sund fornuft ind i debatten, ellers risikerer regeringens klimapolitik at knække nakken på vores erhvervsliv. Vi skal finde bæredygtige løsninger og investere i grøn teknologi, som kan reducere udledningen og skabe et mere miljøvenligt transportsystem. Men vi må ikke glemme, at vores erhvervsliv og vognmændene er en afgørende del af vores økonomi. Derfor skal vi sikre, at eventuelle tiltag tager højde for deres behov og sikrer en fair og balanceret udvikling. Det er på tide, at regeringen og de røde partier lytter til erhvervslivet og deres ansatte.

Lad os arbejde sammen om at finde løsninger, der både beskytter miljøet og sikrer et bæredygtigt erhvervsliv. Ikke afgifter der føre til nedlæggelsen af tusindvis af private arbejdspladser i vores yderområder – og som gør det dyrere at være dansker!
En vejafgift er ikke svaret, og den vil kun skabe yderligere økonomiske byrder for vognmændene og danskerne som helhed.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN