20. juli 2024

Den lokale virksomhed skal have mulighed for at blive på familiens hænder

De omkring 60.000 familieejede, danske virksomheder beskæftiger næsten 800.000 mennesker. Tømrermestre, slagtermestre, bagermestre, landmænd. Uden for de store byer tegner de sig for tre fjerdedele af de private arbejdspladser, og der kan derfor ikke herske nogen tvivl om, at de familieejede og ejerledede virksomheder er helt afgørende for at sikre, liv, vækst og udvikling i landdistrikterne.

Dem skal vi værne om. Desværre oplever alt for mange, at papirarbejde, bureaukrati og høje afgifter spænder ben. Når det desuden er vanskeligt for virksomhederne – især i landdistrikter – at finde kvalificeret arbejdskraft, er det mere end svært at overlevere en sund forretning til næste generation. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved.

Det er derfor, at Danmarksdemokraterne netop har præsenteret et udspil, der med fire konkrete forslag skal gøre det lettere at drive virksomhed i Produktionsdanmark. Foruden et hævet kørselsfradrag for pendlere, et løft af det såkaldte forsknings- og udviklingsfradrag (F&U) og en pulje på 500 mio. kr. til erhvervsskolerne vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre en mere rimelig generationsskiftebeskatning.

Står det til os, skal generationsskifteskatten sænkes fra de nuværende 15 pct. til de 5 pct., som svarer til det, der også blev aftalt under den seneste borgerlige regering. For vi mener grundlæggende, at det skal være muligt for en far eller mor at overdrage et foretagende til næste generation, uden at staten skal gøre krav på en urimelig stor andel af virksomhedens værdi.

Konkret betyder forslaget, at små og mellemstore virksomheder, der står foran et generationsskifte, fremover vil kunne se frem til at beholde flere af de penge, familien selv har tjent. Det vil være med til at sikre, at de familieejede virksomheder fortsat får mulighed for at investere i nye medarbejdere, renoveringer og udvikling. Det giver ganske enkelt mere mening, end at pengene i stedet ender i statens i forvejen dybe lommer.

Med i forslaget hører også, at vi vil have genindført virksomhedernes retskrav på at kunne bruge den såkaldt skematiske værdi som beregningsgrundlag for generationsskifteskatten. For det kan ikke passe, at det skal være op til en tilfældig bureaukrat at lave en håndholdt værdiansættelse, som det efterfølgende er noget nær umuligt for virksomheden at modbevise. Virksomheden fortjener retssikkerhed og forudberegnelighed.

Det vil være til gavn for hele Danmark, og det vil give den lokale virksomhed mulighed for at blive på familiens hænder.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN