15. april 2024

Vi skal ikke ligge under for pres

I et oplyst samfund som det danske bør ingen kunne føle sig krænket af en tegning, der skal forestille en person, som har levet for 1.400 år siden, og som ingen aner, hvordan har set ud.

Det er vanvid, men vi ligger under for vanviddet af frygt for bestialske handlinger.

Kampen mod vanviddet skal kæmpes, men det er ikke de svageste, der skal stå i forreste række – det er de stærke ved at udvise konsekvens. Det er Folketinget ved at vedtage love med klar konsekvens. Det er ikke venstrefløjens stærke side, men der burde kunne mønstres et klart flertal blandt klarsynede, der ikke fornægter virkeligheden i vort førhen så harmoniske Danmark.

Før islams indtog ledsaget af skønsang af venligboere, radikale og venstrefløjen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN