20. juli 2024

Odsherreds fællesskaber er betydningsfulde

Hvis vi ikke vidste det før, så har Corona vist os, hvor meget kultur- og fritidslivet betyder for vores liv. Vi mærker alle savnet efter samvær, og så er det ligegyldigt, om samværet er indenfor sport, kulturoplevelser, foreningsliv eller bare helt almindeligt samvær i vores nærområder.

Dette år har jo i høj grad vist, hvilken vigtig rolle hele fritidslivet spiller både på det helt personligt plan for vores fysiske og psykiske sundhed, men sørme også den betydning, det har, når vi gør/har noget i fælleskab f.eks. i vores lokalsamfund, der medvirker til at gøre vores byer og strande smukkere og mere interessante.

Det idræts- og kulturliv, vi har i Odsherred, er i den grad drevet af fælles initiativer og frivillighed. Ellers havde det slet ikke haft den mangfoldighed, det har. En mangfoldighed, der opstår, fordi der er et tæt samarbejde mellem og indenfor lokalområderne og indenfor kultur- og idrætslivet.

Som eksempel på et sådant samarbejde er, at byrådet afsatte 4 mio til kunstgræsbaner, og det er fodboldklubberne selv, der finder ud, hvordan pengene skal fordeles. Nævnes kan også samarbejdet omkring kulturevent i Pakhuset, hvor professionelle og frivillige sammen arrangerer, at der jævnligt er arrangementer, såsom lørdagsjazz og fællesspisning. Og så har vi slet ikke nævnt alle de forskellige events som markeder og musikarrangementer, der drives af frivillige og understøttes af kommunale kroner.

Udviklingen af vores landsbyer og lokalsamfund er også drevet af fællesskaber opstartet af frivillige ildsjæle. Kommunen hjælper via puljer med økonomi og med administrativ hjælp, og det er det rigtige partnerskab til at drive de initiativer, der skaber X-faktor i vores lokalsamfund. På den måde er der udover landsbyforskønnelse, etableret mødesteder for de lokale borgere, skabt oplevelsessteder som f.eks. naturstier, kunstværksted og meget andet. I øjeblikket venter vi spændt på etablering af en »Natursti under vandet« på Odden, som Lokaldemokratiudvalget støttede i 2020. Vi afventer også, at initiativer støttet af »Genstartspuljen« føres ud i livet, hvilket vil medvirke til at holde vores humør oppe i disse tider. Flere er startet op, og nævnes kan eksempelvis »Postkasseskattejagten« i Vig. Og initiativerne bobler stadig op.

At vores fællesskaber i lokalsamfundene og i idræts- og kulturlivet også er en vækstdriver, kan der ikke være tvivl om, hvilket derfor også igen medvirker til øget bosætning. I den sammenhæng skal selvfølgelig tillige nævnes alle de fritidsborgere, der har set det odsherredske lys og gerne vil både yde og nyde i den kommune, de har valgt som fritidskommune.

Så vi er sikre på, at vi alle står parat til at kaste os ud i kultur og fritidslivet – når coronaen tillader det. Mange nye ideer er ganske givet opstået i det forgangne år, og vi i Kultur- og folkeoplysningsudvalget glæder sig til at indgå i et samarbejde herom.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN