20. juli 2024

En næsten hadsk dialog

Af princip blander jeg mig aldrig i andre partiers interne stridigheder, men lige nu må jeg råbe stop til Socialdemokratiet i Kalundborg. Jeg har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med henholdsvis Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten de sidste 3,5 år, hvor vi i fællesskab var helt enige om, at Kalundborg havde behov for et mere demokratisk styre, som skulle lede hen til det kommende kommunevalg, hvor Venstre og Dansk Folkeparti skulle have en valgperiode på udskiftningsbænken.

Dette håb og ønske fortaber sig imidlertid dagligt i den fjerne horisont i takt med, at de interne magtkampe i Socialdemokratiet til stadighed blusser op.

Lige pt. handler det om et større boligbyggeri i Klosterparken, hvor jeg i Demokratisk Fællesliste sammen med mange andre borgere i Kalundborg By kæmper en kamp mod dette byggeri.

Også dette splitter Socialdemokratiet og giver sig udslag i en næsten hadsk dialog med underlige beskyldninger, hvilket er vejen til vælger- og medlemsflugt, hvor vores fælles projekt om ny ledelse af kommunen forsvinder.

Jeg blander mig kun i debatten i lyset af, at det ikke kun går ud over Socialdemokratiet, men også over alle os andre og de borgere/vælgere, som havde håbet på en ny ledelse af kommunen.

Hvor er det dog trist, at politikere sætter egne behov over deres partis ve og vel.

Hvis nogen vælgere føler sig hjemløse i denne tilsyneladende dræbende debat, så kan jeg kun anbefale Demokratisk Fællesliste i Kalundborg. Her dyrker vi konstant udpræget demokrati og borgerindflydelse. Ikke kun hvert fjerde år, men hver dag i alle de sager, som har indflydelse på borgernes hverdag. Således støtter Demokratisk Fællesliste i ord og handling et klart nej til byggeriet i Klosterparken i Kalundborg.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN