26. maj 2022

Faxe Kommune

Vildrede og vildspor

Den vilde natur er et populært emne for tiden, men i et kritisk indlæg på faxenetavis.dk d. 22-6 er Lone Stæhr, Haslev, kommet på vildspor, når hun citerer undertegnede for en udtalelse om at “han ikke ved, hvordan andre kommuner undgår det helt”.

NÌrlÌsning af artiklen fra 17-6 vil afsløre at citatet stammer fra kommunens centerchef pü omrüdet, der har stor erfaring med kemifri bekÌmpelse, og som ikke ved eller umiddelbart kan se hvordan problemerne kan løses lige sü effektivt som vi gør det nu, hvis büde økonomi og klima skal indgü i vurderingerne.

Bortset fra dette lille citatfusk skal det dog igen pĂĽpeges, at kommunens brug af glyphosat alene sker pĂĽ befĂŚstede arealer, og ved hjĂŚlp af en optisk teknik der rammer prĂŚcis det sted ukrudtet befinder sig.

Alternative metoder, süsom afbrÌnding og damp, krÌver flere behandlinger, og medfører derfor samlet set en større CO2 belastning. Der ligger süledes büde miljømÌssige og økonomiske overvejelser bag den fortsatte anvendelse af pesticider. Beslutningen herom blev truffet af det davÌrende Teknik- og Miljøudvalg d. 29-11-2017.

Hvad angür grøftekanter og rabatter har man fra kommunal side naturligvis ingen interesse i unødig ødelÌggelse af naturen, men nür man søger efter balancen mellem hensyn til biodiversitet og risikoen for trafikuheld, mü trafiksikkerheden nødvendigvis have første prioritet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN