25. juli 2024

Tak til dansk landbrug

Dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive i hele verdenen. Det gælder både i forhold til produktion af gris, oksekød og mejeriprodukter. Alligevel har Enhedslisten foreslået, at grise- og kvægproduktionen skal halveres frem mod 2030.

Verdens befolkning vokser og dermed vokser også efterspørgslen efter fødevarer. Så hvis Danmark halverer sin produktion af fødevarer, siger det sig selv, at produktionen bare flytter ud af landet – til lande, hvor tilgangen til miljøhensyn og CO2 udledning nok ikke er ligeså krævende som i Danmark.

En halvering af produktionen vil samtidig medføre et tab af knap 40.000 danske arbejdspladser, heraf 5.335 alene i Region Syddanmark. Dertil kommer mistede eksportindtægter på milliarder af kroner.

Endelig vil det også være et forslag, der rammer yderområderne særdeles hårdt. Fødevareklyngen beskæftiger især danskere, der bor i de mere tyndt befolkede områder og er dermed med til at skabe vækst og udvikling i alle egne af Danmark.

Enhedslistens forslag er helt skævt og rammer forbi, når det gælder om, at sikre en grøn og bæredygtig udvikling. I stedet burde de rose dansk landbrug for at være omstillingsparate og udvikle landbrugsproduktionen i en bæredygtig retning. Jeg er i hvert fald stolt af dansk landbrug.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN