19. juni 2024

Skræk beskrivelse af Ringboulevardens forlængelse bliver virkelige efter 14 år

Skræk beskrivelser af Kommunernes VVM redegørelse af linjeføringer fra 2008 bliver til en uhyggelig virkelighed her 14 år senere, med Byrådsflertalles beslutning om Ringboulevardens forlængelse i form af alternativ 2 & 6.

 

Man så problemerne for 14 år siden, hvorfor lukker man så øjnene nu hvor de er blevet til virkelighed?

 

Og de problemer man ridsede op dengang er der yderlige tillæg af Plastisk ler problematikken, Flagremus, og aftaler med Grundejerforeningen Rismøllekvarteret.

 

Bare se i Rapporten på side 10/11 (kaldet i rapporten fra 2008 alternativ 4) Ny forbindelse over Randers Fjord – PDF Gratis download (docplayer.dk)

Citat”

 • Først og fremmest øges støjbelastningen af eksisterende boligområder unødigt
 • De rekreative områder i Dronningborg afskæres fra byen,
 • Fremtidige byomdannelsesmuligheder erhvervsarealer i Dronningborg forringes
 • Og nye byudviklingsområder vil blive placeret på ydersiden af vejens linjeføring.
 • Da alternativet ingen positive trafikale effekter har i forhold til alternativ 1, 2 og 3, anbefales det at alternativ 4 fravælges i VVM-arbejdet.

OG på side 24/25

 • Dronningborg idrætscenter, som i høj grad vil blive påvirket af trafikken

Citat slut.

 

Hvad siger virkeligheden så:

 • 150 boliger på Drb. maskinfabrik sat på fuld stop?
 • AGRO med 70 medarbejdere og planer om udvidelse sat på fuld stop, og Kommunen risikere at de flytter ud af Kommunen.
 • De rekreative arealer forringes og afskæres.
 • Dronningborg Idrætscenter påvirkes
 • Aftaler med grundejerforeninger brydes og huse i Rismøllekvarteret kan risikere at slå revner og stavnsbinde husejerne.
 • Der sker en kæmpe støjpåvirkning af borger i Dronningborg
 • Habitatområde for Flagermus efterleves ikke

Præcis som VVM-redegørelsen fra 2008 foreskrev + de nye kritiske tillægsproblematikker.

Når nu alternativet ligger klar (Beskrevet i Rapporten som Linjeføring 2+6) fra Udbyhøjvej til Hadsundvej, som er den linjeføring der allerede er udlagt i gældende Kommuneplan, og som netop ikke genere nogen, men er fremtidssikret.

 

Hvornår kommer fornuften tilbage?

 

Med venlig hilsen

Erik Bo Andersen

Østbroen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN