20. april 2024

Se sagde den blinde til den døve

Byen til Vandet/Flodbyen Randers er efterhånden ved at udvikle sig til en sæbeopera med en mere passende titel ”Byen til Regnvandsbassinet, stedet hvor fornuften skylles ud”.

Borgmesteren der med egne ord siger, at hvis man ikke lytter, så er man på et skråplan, velvidende at, det eneste der fik ham til at lytte for en midlertidig forlængelse af lejekontrakten til Pakhuset, var en tekst i hans forligskreds om budget 2021-2024, som han blev nød til at respektere, for nu, og hvor han i frygt for ikke at begå løftebrud måtte overholde.

Det er altså ikke Borgerne og de 400 underskrifter der blev lyttet til, og hvis så det var det, så var det jo ikke en midlertidig forlængelse, men en permanent fredning. Så med dine egne ord, du er på et skråplan ved netop ikke at lyttet til Borgerne, hvilket jo er bevist adskillige andre gange i Byen til vandet med 135 høringssvar og 1.867 underskrifter vedr. Klimabro/Byen til vandet, hvor ikke et eneste komma blev ændret, også selvom der er blevet fremlagt beviser på at man går imod Lov og planlægger bebyggelser der strider imod gældende planlov/Kommuneplan, beregninger der bygger på forkerte data/tal o.s.v. og i Kristrup vedr. trafiksaneringer som konsekvens af Klimabroen, hvor berørte husejer ikke er blevet underrettet. Så lytter til Borgerne eller tager dem alvorligt det gøres der ikke.

Se sagde den blinde til den døve:

For hvad skal man tro på og hvad er det der er aftalt Byrådet imellem hinanden. Forvirringen er stor, for den ene ved ikke hvad der er vedtaget og de andre tro de ved hvad er vedtaget o.s.v.

Imens ser borgerne undrende og frustrerende til udefra på hvad der sker i sæbeoperaen Byen til Regnvandsbassinet.

Borgmesteren, og Forvaltningen mener at hele udviklingsplanen tegnet af CF Møller, er så klippefast at intet kan ændres. Ikke så meget som et Komma kan der pilles ved. Men stort set alle andre partier har udtalt eller indikeret, at de forventer at have medindflydelse på, hvad der skal bygges, bevares m.v. og at der kan ændres i planerne efterhånden som de skal konkretiseres.

Selv samme Byråd har vedtaget, at man ønsker, at indgå i et arealudviklingsselskab, hvor indflydelsen overlades til en privat investor, med vetoret for Kommunens forvaltning, om at CF Møller plan /tegningerne i udviklingsplanen Flodbyen Randers, skal laves som de ligger. Noget som bliver kontraktlig indgået i arealudviklingsselskabet, hvor Kommunen ved ændringer kan holdes erstatningsansvarlig op på. Et udbud som i øvrigt er total lukket for offentligheden.

STOP NU……Slå fuld bak. Det er den dårligste sæbeopera nogensinde, og specielt når manuskriptforfatteren, dvs. Byrådet og Forvaltningen imellem hinanden ikke engang har styr på drejebogen og indholdet i manuskriptet.

Få nu styr på hvad der er aftalt og hvad der ikke er aftalt. Det er da første skridt, og lad så borgerne få ren besked på hvad der er besluttet og hvad der kan ændres, for ellers fratages Borgerne jo et reelt valg på at afgive deres stemme på en nuværende kandidat eller nuværende parti til KV21.

Borgerne i Randers fortjener bedre, så vi får det projekt, som Borgerne ønsker og ikke en sæbeopera som nu, med titlen Byen til regnvandsbassinet, der hvor fornuften skyller ud.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN