23. juni 2024

Fremtidens Fjernvarmeværket på Havnen spiller en afgørende fremtidig rolle i Randers

Byrådsflertallet beslutning om at fjerne Verdo´s fjernvarmeværk på pieren eller begrænse dens aktiviteter, for at give plads til Flodbyen Randers er et fejlskud af dimensioner.

For at Kommunen kan få den samlede økonomi til at hænge samme, kræver Flodbyen Randers, at Verdo og kraftvarmeværket er væk i 2036, eller at Værket er blevet begrænset i både plads, men også i deres aktiviteter.

Men er det så muligt med fortsat kraftvarmeværk på pieren, og foreneligt med fremtidens krav til mere fjernvarme, og her er svaret klart nej.

Se på fremtidens fjernvarmeværk, der er under opførelse i Esbjerg. Det kræver et nyt anlæg til 7,5 mia. kr. og en grund på 51.000 m2 – det svarer til et areal der fylder 1/3 af Pieren i Randers. Det er et super moderne anlæg der viser vejen og inddrager nye teknologier, som endda i forhold til nuværende regler, har krævet dispensationer, for at nå i mål i Klimaets tegn om et mere bæredygtigt fjernvarmeværk.

Informationer om Fremtidens fjernvarmeværk i Esbjerg findes på dette link – Fremtidens Fjernvarme

Krigen i Ukraine har bevirket at Danmark skal være uafhængige af Russisk gas, og Regeringen har lavet et udspil der skal sætte markant tryk på en hurtigere udrulning af Fjernvarme og udfasning af gas.

Lige nu råber og skriger alle borgere i Kommunen med gasfyr efter hvornår Fjernvarmen kan udrulles i deres lokalområder. Det gælder bl.a. i Romalt, Assentoft, Stevnstrup, Harridslev, Spentrup og mange flere byer.

Når Verdo skal speede op på en udrulning, så kræver det penge og kapacitets forøgelse, og det er på ingen måder foreneligt med Byrådsflertallets våde drømme, om at begrænse, eller fjerne Verdo og Kraftvarmeværket inden, eller i 2036, og slet ikke på det kraftvarmeværk vi alle er så afhængige af.

Tværtimod, så skal der sættes alt ind på, at planlægge fremtidens fjernvarmeværk på Havnen i Randers, med nuværende beliggende på pieren, da det er her værket ligger og her alle hovedledninger går ud.

Derfor skal der bakkes op om Verdo, når fremtidens Kraftvarmeværk skal projekteres, og uden kommunale eller politiske begrænsninger. Hvad er bedst for borgerne i Randers Kommune.

Men Randers Kommune er myndighed på varmeforsyningsplaner, VIL Kommune og Byrådsflertallet så være medspiller eller modspiller til Verdo, når Fremtidens Fjernvarme skal udrulles, og specielt når det går imod planerne for Flodbyen Randers.

Hvad er vigtigst – borgernes forsyningssikkerhed eller Kommunens våde drøm af et udviklingsprojekt?

Så hvornår ser vi en reaktion fra Byrådsflertallet?

Med venlig hilsen

Østbroen

Erik Bo Andersen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN