17. april 2024

Fatamorgana er en uigennemtænkt Klimabro

Fatamorgana er ikke en Østbro – Men Byrådets Klimabro og manglende respekt for kommunens berørte borgere.

 

Der er for alvor gået valgkamp i spørgsmålet om Østbro vs. Klimabro, og efter Amtsavisens Chefredaktørs leder, med en klar opfordring til kamp for Klimabroen for dens tilhængerne, har vi været vidne til en voldsom optrapning i tonen som er blevet meget skinger.

Fælles for Klimabroens tilhængere er, at de Kritisere Østbroen for, at der skal tilføres Statsmidler samtidig med, at de alle råber på Statsmidler til at finansiere en kommunal Klimabro? Logik?

Tager vi så et kig på Klimabroens opsparing så har man i 2025 kun opsparet 132 mio. kr. heraf er de 32 mio. kr. lån, det vil sige reelt kun opsparet 100 mio. kr. – Hvor skal man finde de sidste 500 mio. kr.  – Hvilke områder skal der skæres på?

Tonen blandt Klimabro tilhængerne er blevet enormt skinger indenfor de sidste par dage, og har kulmineret med at SF´s spidskandidat ligefrem på et valgmøde tordnede mod Østbroen, og udtalte sig, at hvad bildte Østbroen sig egentlig ind, med at stille op til KV21 valget.

Venstre og Radikale har foreslået nye veje, til mange mio. kr. uden at have en samlet løsning og uden skelen til at nye veje og løsninger skal indgå i det samlede regnskab og derved forringe deres i forvejen sminkede samfundsøkonomiske rente. Logik?

Venstre har senest været i medierne med at en Østbro er et fatamorgana. Det besynderlige er, at de samtidig påstår at man vil begge broer? Logik?

I senest kampagne udgiver Venstre sig som den helt store infrastruktur frelser, og ligger man tallene sammen i deres kampagneopslag, så vil man investere 5,2 mia. kr., endda uden at fastsætte beløb på sikre skoleveje, og vedligeholdelse af eksisterende veje. Det komiske i dette er at Staten skal finansiere 4 mia. kr. af Venstres løfter? Og den sidste 1,1 mia. kr. skal findes indenfor 10 år. Altså 110 mio. kr. pr. år i Kommunens budget? Logik?

Konservative er i gang med et internt opgør, hvor flertallet er for en Østbro, hvilket betyder, at de ikke helt hvad for et ben de skal stå på, og udadtil forsøger at signalerer, at de er sat fri i brospørgsmålet, mens Spidskandidaten fastholder at en stemme på en Konservativ er en stemme på en Klimabro. Logik?

Socialdemokratiet er enormt passive i den offentlige debat, og mener at emnet er total uddebatteret. Herudover mener man, at Klimabroen hænger sammen med Ringboulevardens forlængelse, selvom de ikke har forbindelse til hinanden, og tænker ikke på at man også her tvinger bilister til en større omkørsel, som heller ikke indgår i Klimabroens samfundsøkonomiske analyse, og får 8.000 flere biler end i dag igennem det centrale Dronningborg.

Faktisk så har kun en enkelt Socialdemokrat, har været ude i et forsøg på et angreb, ved at komme med en påstand om broklap, velvidende at en Klimabro på samme vis opføres men en sådan, og derved helt glemmer, at selvsamme kritik også er gældende for Klimabroen. Så forhippet på angreb, at man glemmer at en Østbro rent faktisk har mulighed for en tunnelløsning.

Så valgkampen største tema diskuteres, men det Klimabro tilhængerne totalt har misforstået, det er hvad borgerne ønsker! At Klimabroen er trukket ned over hovedet på tusindvis af borgere, der ikke er blevet hørt og orienteret om de alvorlige konsekvenser en klimabro har på der hvor de bor.

Derfor har Østbroen vis sin demokratisk berettigelse, og giver Borgerne en klar stemme til KV21 på fremtidens infrastruktur, hvor biler med en Østbro trækkes ud af byen, mens en Klimabro fastholder og forværre trafikken i midtbyen.

Kan du svarer, hvad er logisk i at mængden af biler på Randers kommunes næstmest trafikerede vej Havnegade + 17% svarende til 24.100 biler har endestation på Udbyhøjvej i Dronningborg og på Clausholmvej i Kristrup?

Hvor er den samlede løsning?

Udviklingen af Randers skal ikke ske på bekostning af de borgere der bor her nu.

Vi siger klart nej tak til en Klimabro – og ja tak til en Østbro

Stem på liste Q – Østbroen

Det er sund fornuft

Med venlig hilsen

Spidskandidat

Erik Bo Andersen

 

 

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN