30. maj 2024

Cirkus Klimabroen

Randers kommune har lige afsluttet sidst borgermøde i fordebat om Klimabroen. Sikke et cirkus. Orkestreret af Udviklingsdirektør Jens Heslop akkompagneret af Venstres Udvalgsformand Claus Berggren.

Vi starter helt tilbage til 2014, og hives igennem en lang beslutningsproces, så alle ved hvor lang tid og hvor mange kræfter der er lagt i dette. Man glemmer bare at årsagen til at man overhovedet vil have en ny bro var for at rette op på infrastrukturen, men den løsning man valgte gav kun 2 ud af 5 stjerne og var den næst ringeste løsning på at sikre en bedre infrastruktur, og det var vel at mærke med en løsning op af Bækkestien, men i stedet er det blevet en plan, hvor infrastrukturen genere flest mulig, og som ikke har nogen ringvejssammenhæng, og i stedet er det blevet et boligprojekt, hvor man kan klemme flest boliger ind på et lille areal.

Herefter får borgerne et billede af Randers midtby i år 2100 der står under vand i 3 meters højvande under en 100 års hændelse. Et billede som er lavet og konstrueret til skræk og advarsel, som en brændende platform, for at få folk i til at flytte sig i overbevisning. Man glemmer så lige at forklare, at det kunne løses bedre og billiger ved bare at forhøje kajkanterne med 1 meter, og glemme at fortælle at der er kæmpe store projekter ud langs Randers Fjord med ½ mio ha oversvømmede engarealer, der kan absorbere millioner af liter vand. I stedet får vi syge forklaringer på at midtbyen drukner indefra og at der er behov for at forurenet overfladevand kan løbe i åbne kanaler ned igennem byen og ud i det nordlige havnebassin, som i tilfælde af stormflod er lukket med en sluse, og når vandstanden igen har sænket sig, så åbnes sluserne igen. Hallo, er der ikke en voksen til stede. Vil Randers Kommune lukke forurenet spildevand direkte ud i Randers Fjord?

Borgerne får også at vide at det kun er midtbyens borgere der kan få kystbeskyttelse, og alle andre borgere må selv til lommerne og sikre deres virksomheder, boliger m.v. og det er lovgivningen der tilsiger at det er sådan. Randers midtby kan godt er påstanden da det er forbundet med samfundsværdier, men alle andre kan ikke. Det vil sige, at borgerne i Kommunen, udenfor Randers midtby, få så en dobbelt regning for man skal betale fælles til Klimabroen og klimabåndet og så skal man også betale for kystsikringen der hvor man bor udenfor Bycentrum? Ahhhh…… den går vist ikke. Loven er vist lige for alle.

Så er der trafikken. Ja goddaw. Argumenter som at vi løser den gotiske trafikknude på Randers Bro, men så flytter vi trafik helvede ud i Kristrup og Dronningborg, og her skal borgerne forvente meget mere trafik, men sådan er det jo……………..

Man viser glansbilleder af en Havnegade der er neddroslet fra 4 spor til 2 spor, men der kører i dag 20.000 biler på 4 spor og i fremtiden vil der kører 11.000 på kun 2 spor, har man glemt lommeregneren, og forholdsregning? Hvad tænker man på.

På borgermøderne opfordrer man til at borgerne kan komme med forslag om alternative veje, og det vil sige at man spiller områder ud imod hinanden, vel vidende at plangrundlaget for Klimabroen kun gælder for Kristrupengvej over fjorden til Udbyhøjvej lige før Bækkestien. Altså der kan ikke medtages andre vej løsninger og de vil blive afvist da de ikke er en del af en denne høring. Man har så ikke lige helt styr på støj, hverken på selve broen eller på de veje og boligområder hvorpå man forøger trafikken med op til 260% mere trafikbelastninger. Det er da håbløst. Trafiklys i Dronningborg, ved Stjernekrydset ved Falck, der er heller ikke lige en del af pakken, og hvem helvede ligger en Ringvejsløs vej inde midt i en by. Svaret er ingen.

Tager vi så prisen. 559 millioner kroner. Ja så har man lige glemt en del anlæg, som holdes udenfor. Det være sig de 20,6 mio kr. til trafiksanering på sideveje i Dronningborg, cykelstier langs Clausholmvej, og så de nævnte trafiklys på Udbyhøjvej og i Stjernekrydset. Det er de 16 mio kr. til neddroslingen af Havnegade. Det være sig Havnevejen til 65 mio kr. Flytning af sejlklubber og ny lystbådehavn til 57,5 mio kr. Ombygning af affaldsterminalen 80 mio kr. og så alle de mindst 14 mio kr. der allerede er brugt. Man har heller ikke støjsikring med, og i det hele taget se det fremlagte budget noget optimistisk ud.

Det leder os så til at man fremlægger en ny samfundsøkonomisk analyse frem, hvor en sådan analyser har 3 elementer der rykker, samlet pris, kørte km og tidsbesparelse.

Når man så snyder på den samlede anlægspris, man ligger en rute ind via Fjordgade og op igennem P. Knudsensvej kvarteret, så snyder man jo på vægtskålen, for at få det til at se godt ud.

I stedet sendes man ud igennem Dronningborg, en meget længere tur og tidsmæssigt, og hvorfor ændre man så ikke den samfundsøkonomiske værdi efter de faktiske forhold…………… Hvorfor?

På Borgermødet blev der spurgt ind til, hvor skal pengene komme fra? Er der mulighed for EU midler, Statsfiniansering o.s.v. og her blev der stille. Og alligevel så kastede man sig ud i en syg forklaring om at man håbede at Staten vil medfiniansere, fordi man samtidig klimasikre.

Så sent som sidste år forsøgte man sig ved den nye transportminister, ligesom man har gjort ved to andre forudgående, og alle gange har man fået et blankt nej, og sågar vores 5 folkevalgte Randers Christiansborgpolitikere har sagt at Klimabroen alene er et Kommunalt anliggende.

Det eneste svar er at det er jo ikke forbudt at spørge igen………….. jamen i guder.

Hvordan vil I Klimabro entusiaster finde minimum 600-800 mio kr. i de kommunale budgetter.

Indtil nu der er opsparet 110 mio kr. heraf er de 62,2 mio kr. optaget lån, hvor man hvert år betaler 3 mio kr. i afdrag og renter, som ikke anvendes til noget som helst. I 2030 hvor Klimabroen skal bygges der har man kun lige i underkanten af 200 mio kr. hvis man har råd til at følge den opsparingsprofil frem til 2030.

Altså er man kun 1/3 i mål………………………. Det er vist et kæmpe selvmål.

Cirkus Klimabroen er åbenbart en evighedsforestilling, der bygger på forkerte tal og oplysninger og mange ubekendte faktorer o.s.v.

Gad vide hvornår man vågner op i osteklokken, og finder ud af at Kejserens nye klæder projekt er en fantasi.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN