19. juni 2024

Den grønne omstilling er et fælles ansvar

Den 1. juni 1963 holdt USA´s præsident John F. Kennedy tale på American University i Washington om intet mindre end menneskehedens overlevelse. Det skete 8 måneder efter, at verden under Cubakrisen havde balanceret på randen af en altødelæggende atomkrig.  Kennedy mindede om det skæbnefællesskab, vi mennesker lever under: ” For når alt kommer til alt, er det, vi dybest set har til fælles, at vi alle bebor denne lille planet. At vi alle indånder den samme luft. At vores børns fremtid betyder noget for os alle. Og at vi alle er dødelige. ”

Kennedys ord er ligeså aktuelle i 2021 som i 1963. Nu er det ikke en atomkrig, der umiddelbart truer menneskehedens eksistens, men en ødelæggende klimakrise. Som dengang er den truende katastrofe et fælles vilkår for alle klodens beboere, uanset de lever i Danmark eller på Maldiverne. Sommerens naturkatastrofe i vores naboland Tyskland viser, hvor galt det kan gå, når naturen for alvor udfordrer os. Vi må spørge os selv, om vores eget lokalområde er tilstrækkeligt godt sikret mod oversvømmelser og vandmassernes hærgen?

Indsatsen mod ødelæggende klimaforandringer sker både på globalt og nationalt plan. Paris-aftalen, EU´s nye klimaplan og Folketingets ambitiøse klimalov er udtryk herfor. Men vi kan også gøre en indsats kommunalt og regionalt og ikke at forglemme hjemme i den enkelte husholdning.

Jeg vil kæmpe for, at regionen skal spille en stor rolle for den grønne omstilling.

Det kan eks. ske ved, at regionale institutioner går foran i klimakampen, reducerer energiforbruget og brugen af plastik, glas og metal, undgår madspild og genanvender mest muligt – små tiltag måske, men alle vil bidrage til, at vi kan nå vores ambitiøse klimamål.

Desuden, at 50% af regionens energiforbrug i 2025 dækkes af vedvarende energikilder – bl.a. via elektrificering af regionens busser og via energioptimering af den regionale bygningsmasse.

Jeg støtter helhjertet op om det samarbejde, der er mellem Region Midt og de 19 midtjyske kommuner om at sikre en grøn omstilling i kommunerne – en omstilling der vil sætte fokus ikke mindst på cirkulær økonomi.

Kampen mod alvorlige klimaforandringer skal kæmpes på mange planer. Et af mine fokusområder er at kæmpe for den grønne omstilling på regionalt plan!

Else Søjmark (A), kandidat Regionsrådsvalg Midtjylland

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN