30. maj 2024

Vildrede og vildspor

Den vilde natur er et populært emne for tiden, men i et kritisk indlæg på faxenetavis.dk d. 22-6 er Lone Stæhr, Haslev, kommet på vildspor, når hun citerer undertegnede for en udtalelse om at “han ikke ved, hvordan andre kommuner undgår det helt”.

Nærlæsning af artiklen fra 17-6 vil afsløre at citatet stammer fra kommunens centerchef på området, der har stor erfaring med kemifri bekæmpelse, og som ikke ved eller umiddelbart kan se hvordan problemerne kan løses lige så effektivt som vi gør det nu, hvis både økonomi og klima skal indgå i vurderingerne.

Bortset fra dette lille citatfusk skal det dog igen påpeges, at kommunens brug af glyphosat alene sker på befæstede arealer, og ved hjælp af en optisk teknik der rammer præcis det sted ukrudtet befinder sig.

Alternative metoder, såsom afbrænding og damp, kræver flere behandlinger, og medfører derfor samlet set en større CO2 belastning. Der ligger således både miljømæssige og økonomiske overvejelser bag den fortsatte anvendelse af pesticider. Beslutningen herom blev truffet af det daværende Teknik- og Miljøudvalg d. 29-11-2017.

Hvad angår grøftekanter og rabatter har man fra kommunal side naturligvis ingen interesse i unødig ødelæggelse af naturen, men når man søger efter balancen mellem hensyn til biodiversitet og risikoen for trafikuheld, må trafiksikkerheden nødvendigvis have første prioritet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN