30. maj 2024

Jeg foreslår nye, spændende læringsrum

Debatindlæg af Dan Kornbek Christiansen (K), medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

På Kommunalbestyrelsesmødet i marts var jeg med til at stillet forslag om at hjælpe alle de forældre og børn der er kommet i klemme i den kommunale indskrivnings-proces. Forslaget gik ud på, at imødekomme forældrenes ønske om nærhed, tryghed samt det at kunne blive i kendte rammer med dem man allerede kender og sikre korte og trygge skoleveje, men det fik jeg desværre ikke opbakning til. Mit forslag var kommet i stand efter en rigtig god dialog, mange konstruktive snakke og møder med forældre der både er fortvivlet, frustreret og undre sig, både på deres børns og egne vegne, over den kommunale indskrivning til skolestart på Glostrup Skole.

Som politiker bør vi ikke blande os i administrationens arbejde, da vi politikere skal lave og beskæftige os med politik – og administrationen skal administrere, og ikke omvendt. Men noget af et ”Uheldigt Cirkus” har indskrivningsprocessen til skolestart, altså været.

Når kommunalbestyrelsens flertal i marts ikke valgte at bakke op om det forslag der kunne hjælpe både forældre og børn i forhold til den kommende skolestart, valgte jeg at prøve igen. I forbindelse med et forslag om kapacitetsudnyttelse og renovering af Glostrup Skole, afdeling Nordvang, blev der pludselig åbnet op for en mulighed om at kunne modernisere og renovere skolen samtidig med at bygge og etablere to nye klasselokaler således at elevtallet på skolen kan øges og vi dermed kan imødekomme forældre og børns ønsker og behov.

I forbindelse med den forestående kapacitetsudvidelse og renovering på Nordvangs skolen er mit ønske at vi moderniserer og investere i vores skole, og det vil sige både i bygningerne samt i elever og forældrenes ønsker og behov. For mig er det vigtigt, at er der er fokus på trivsel, højt fagligt udbytte, leg, læring samt på at skabe gode sociale relationer. Derfor er det også vigtigt at vi sætter ønsket om et frit skolevalg højt. Jeg ønsker et frit skolevalg der bygger på at eleverne er og bliver i deres nærområder, sammen med de sociale relationer de er trygge ved og at eleverne ikke bliver tvunget ud i voldsom trafik og på støjende og farlige skoleveje – som man siger i forsikringsverdenen, så handler det om at være tryg – og det er det samme der gør sig gældende når det gælder, i skoleverden.

I forbindelse med den forestående kapacitetsudvidelse og renovering åbnede der sig nye muligheder bl.a. for anvendelsesmuligheder for gymnastiksalen (Østfløjen). Vi har nu mulighed for at etablere et attraktivt og spændende læringsrum som også kan og skal fungere som to selvstændige klasseværelser/lokaler. Folkeskoler har generelt mangel på fleksible, store lokaler, som giver mulighed for aktiviteter, som ikke kan afvikles indenfor rammerne af de almindelige klasselokaler, og nu har vi muligheden for at skabe nogen nye og fantastiske rammer samt at kunne imødekomme forældre og elevers ønsker og behov langt bedre end før, så jeg syntes at det var naturligt at forsøge at gribe muligheden. I den forbindelse har jeg haft rigtige gode drøftelser med Kasper Damsgaard fra Socialdemokratiet, og de valgte at være med til at stille et forslag som vi så kunne drøfte og behandle på kommunalbestyrelsesmødet i april. I den forbindelse vil jeg gerne takke ham og hele den socialdemokratiske gruppe samt DF der valgte at bakke op om og stemme forslaget igennem.

Nu skal administrationen så i arbejdstøjet, så vi inden sommerferien i år, kan tage den endelige beslutning om at komme i gang. Desværre står lokalerne ikke klar i næste uge eller om en måned, men hvis beslutningen ikke var blevet taget nu, så var vi ikke kommet i gang før end tidligst i 2022 eller måske aldrig, og det synes jeg simpelthen ikke vi kan være bekendt, hverken overfor vores børn eller forældre.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN