15. april 2024

Skattelettelser? Seriøst, Konservative?

Den nyudsprungne statsministerkandidat Søren Pape (K) har lanceret en skatteplan, der skal give skattelettelser for 40 milliarder i 2030. Planen, der ifølge den borgerlig-liberale tænketank Cepos vil gavne dem, der har mest, finansieres ved at tage fra dem, der har mindst: dagpengemodtagere, studerende på SU, efterlønnere, Arne-pensionister og folk på kontanthjælp.

Så kender man da de Konservative igen – en omvendt Robin Hood. Man kan undre sig over, hvordan nedskæringer for dem, der har mindst, kan gavne velfærden for os alle? Uligheden i Danmark vokser, og med de konservatives forslag vil uligheden blot stige endnu mere.

Ud over at tage fra dem, der har mindst, så har de konservative indregnet, at der skal effektiviseres for 17,8 milliarder på ’produktionsforbedringer i det offentlige forbrug’. Det forslag har jeg hørt fra blå blok i alle mine 9 år i Lejre kommunalbestyrelse – spar på administrationen. Det har vist sig ikke at være realistisk, bl.a. fordi udgifterne til de specialiserede områder vokser, og at alle kommuner står over for at skulle investere i plejen af vores ældre, som der kommer flere og flere af.

Tiden er ikke til skattelettelser, tværtimod kan der være behov for at sætte skatten op, så vi kan hjælpe landets kommuner med at levere en ordentlig service med minimumsnormeringer, bedre skoler, flere lærere, flere sygeplejersker, og flere boliger og plejere til vores ældre, der har knoklet for vores samfund i hele deres liv. Og ikke mindst investere i den grønne omstilling – det går for langsomt!

Men inden vi kommer til skatteforhøjelser, så kunne vi jo beskatte Mærsk meget mere fair = de skal betale mere, beskatte de virksomheder, der udleder mest CO2, gøre miljøbelastende varer dyrere end f.eks. miljømærkede produkter og lægge en afgift på aktietransaktioner (Tobin-skat).

Det kommende valg skal handle om, hvordan vi sikrer en grøn omstilling og et mere retfærdigt og lige Danmark, ikke om at give skattelettelser til dem, der har rigeligt i forvejen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN