30. maj 2024

Venstre vil samarbejdet, det grønne og det nære

I de kommende budgetforhandlinger skal der ikke være tvivl om, hvor vi står i Venstre. Til de kommende budgetforhandlinger vil der være 25,5 millioner kroner, som ikke i forvejen er øremærket i budgettet.

I Venstre ønsker vi, at pengene skal bruges på det nære og det grønne. Som kommune må og skal vi sikre den nære velfærd for ældre, udsatte og børn. Derfor ønsker vi ikke, at pengene skal bruges på skattelettelser i denne omgang, men derimod på den nære velfærd. Dog skal der ikke herske tvivl om, at vi ikke vil støtte skattestigninger; det fulde skattestop gælder stadig.

Og derfor skal vi fortsat lægge en indsats for at tiltrække iværksættere, virksomheder og arbejdspladser, så vi fortsat kan have råd til velfærden: Velfærdsblomsten vokser af velstandens østjyske muld. Og derfor vil vi fortsat have fokus på at føre en erhvervsvenlig politik til de kommende budgetforhandlinger.

Når vi går ind til budgetforhandlingerne, bliver det med et bredt politisk samarbejde for øje. Randrusianerne fortjener, at byrådet samarbejder på tværs af politiske skel for at finde de bedste løsninger med den bredeste opbakning, og Venstre vil gøre sit til, at det lykkes. Det giver sikkerhed og fremtid for Randers Kommune – og forhåbentlig en grøn fremtid.

Klimaet fylder meget i den nationale og internationale politik, men det er som byråd, erhvervsliv og civilsamfund, at vi kan tage initiativ til de konkrete løsninger. Jeg har selv som erhvervsmand været med til at arbejde for opsættelsen af de 46 vindmøller ved Overgaard Gods.

Mit håb er, at jeg efter valget kan være med til at tage initiativ til flere innovative, grønne løsninger. Vi starter med budgettet for 2022.

Venstre med mig i spidsen kommer til at arbejde hen mod et bredt politisk samarbejde om den nære velfærd, et grønt og erhvervsvenligt Randers Kommune. Det fortjener randrusianerne, det fortjener demokratiet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN