30. maj 2024

Ringboulevardens forlængelse

Det har, som jeg indledte med på byrådsmødet den 22. maj, været en svær beslutning at træffe endelig afgørelse om Ringboulevardens forlængelse.

Sagen er ikke nem, og vores beslutning har stor betydning for beboerne i området, hvilket jeg har stor forståelse for. Men det er samtidig vigtigt at notere, at der er nogle bredere kommunale hensyn vi som byrådsmedlemmer også skal varetage – her tænker jeg på, at vi skal reducere den eksisterende trængsel på vejnettet og forbedre fremkommeligheden i området.

At vi er kommet hertil skyldes, at hovedforslaget, som Venstre i øvrigt hele tiden har været tilhængere af, ikke kunne gennemføres pga. de fredede flagermus.

Sagsbehandlingen har været både meget lang og meget grundig. Ingeniør- og arkitekturrådgivningsfirmaet COWI har undervejs givet hele byrådet en gennemgang af de tekniske forudsætninger og har redegjort for, hvordan udfordringerne med plastisk ler i undergrunden kan imødegås. COWI har fastslået, at vejen ikke vil udgøre en risiko for beboerne i området. Vi har i udvalget og i byrådet også kigget nærmere på forskellige linjeføringer set i forhold til de trafikale udfordringer. Vi har set på, hvordan de forskellige linjeføringer vil påvirke naboer, natur, kultur samt hvilke forventet anlægsøkonomi, der knytter sig til de forskellige linjeføringer.

Med alle disse informationer fra eksperter in mente, så går vi nu videre i planlægningsfasen med linjeføring 2.

Til slut vil jeg gerne takke Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre for konstruktivt samarbejde om denne sag.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN