20. juli 2024

Anlægsprojekter skal sikre Randers’ fremtid

Klimabroen er den vigtigste infrastrukturelle beslutning, som har været taget for Randers i mange år; dette har været, er og vil være en mærkesag for Venstre.

Så lad os nu en gang for alle stoppe diskussionen omkring Østbroen; den har slet ikke de samme samfundsøkonomiske fordele som Klimabroen, og så er den i øvrigt mere end dobbelt så dyr. Hvilket i bedste fald betyder, at den først kommer om 15-20 år, og det kan randrusianerne ikke være tjent med.

Hvis man havde valgt østbroløsningen, ville man skulle have kloaksepareret hele midtbyen for en milliard kroner. En ting er den økonomiske byrde, man her vil pålægge randrusianerne, men byrden i form af vejarbejds- og lydgener vil deslige være usmageligt.

Fordelene er så overvældende, at vi skal holde fokusset på opsparingen til Klimabroen, vi må ikke lade os distrahere af i bedste fald misforstået og forkert information omkring Østbroen. Når det nu er slået fast, så hænger den uløseligt sammen med, at vi samtidigt skal have udviklet havneområdet, og det er en stor og vigtig opgave. Havneområder tiltrækker borgere, bare se til Aalborg eller Aarhus, havnen skal blive et attraktivt aktiv for byen.

Det bringer mig frem til min pointe: Randers Byråd har per automatik formandskabet i Randers Havn. Jeg mener, at vi skal gøre op med denne form for automatik. Vi er politikere, ikke specialister i havnedrift. I dag kan folkevalgte uden nogen form for forudsætninger blive sat i spidsen for et af de vigtigste udviklingsprojekter i Randers’ historie. Lad os bruge de 220.000 kroner på en mere fornuftig måde, nemlig ved at ansætte en professionel bestyrelsesformand, som kan udstikke strategien og visionerne for havnen, så vi sikrer, at det bliver en succes. Dette sikrer også, at det bliver politisk, uafhængige beslutninger, som ikke rækker dybt ind i byrådet, men bliver beslutninger, som har rod i havnens bedste.

Og så lade de folkevalgte koncentrere sig om politikken.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN