20. maj 2024

Psykiatrien er underprioriteret

Det er desværre en kendsgerning i dag, at psykiatrien hverken er gearet tilstrækkeligt til antallet af patienter eller borgernes problemer. Næsten alt handler om at undgå tilbagefald og undgå, at patienten bliver dårlig. Men burde det ikke i stedet handle om, hvordan patienten får det godt?

I ivrighed efter at spare penge risikerer man desværre at foretage de kortsigtede besparelser, der rammer hårdere i det lange løb. Eksempelvis når man for tidligt vælger at fratage en borgers bostøtte, fordi borgeren så småt begyndte at gå ind i en positiv udvikling.

Dette er faktisk med til at fastholde borgerens støttebehov på et plan, hvor borgerens motivation til at blive bedre overskygges af angsten for pludselig at få hevet gulvtæppet væk under sig. Det skal vi ændre. Og vi skal koble psykiatrien bedre sammen med socialpsykiatrien.

Psykiatrien har været underprioriteret alt for længe. Det er sket, mens flere og flere danskere får ondt i livet. Det skal vi gøre meget mere for at forebygge og behandle, og så skal vi have meget mere samarbejde mellem psykiatri og socialpsykiatri. Det er på tide at anerkende, at mental sundhed er så meget mere end blot fra- været af mental sygdom!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN