20. maj 2024

Vi skal ikke finde os i den ekstreme trafikstøj

Af: Charlotte Munch, Folketingskandidat for Danmarksdemokraterne i Københavns Omegns Storkreds

Trafikstøjen er de seneste år blevet et større og større problem for mange danskere. Især borgerne i og omkring Københavnsomegn herunder – Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Gladsaxe, Herlev, Vallensbæk, Glostrup, Høje-Taastrup, Ballerup og Lyngby er hårdt plaget af trafikstøj fra indfaldsveje og motorveje med trafik ind til København. Mobilitet er godt i et samfund, men det skal ikke være på bekostning af borgernes helbred.

Ifølge miljøministeriet skønnes det, at flere hundrede danskere dør for tidligt som følge af støj fra de danske veje. Vi må nemlig ikke underkende de følgevirkninger vejstøj medfører. Alt fra hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Det er langt fra kun ældre og voksne, som tager skade af for meget vejstøj. Støjen kan påvirke vores ydeevne og vores børns indlæring og motivation.

Det stiller flere spørgsmål, end det giver svar på problemet. Jeg er af den overbevisning, at vi i fremtiden ikke vil se en markant reduktion i trafikken på de danske veje. Det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge rykke folk over i den offentlige transport, der hvor det giver mening, fordi gør vi ikke det, vil vores vejnet være fyldt til bristepunktet. Derimod skal vi overdække de centrale dele af motorvejene omkring København.

Der eksisterer allerede et skitseprojekt, som netop har til formål at undersøge mulighederne for en overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre. Det er en strækning på i alt 7,1 km. Resultaterne viser, at antallet af støjplagede boliger kan reduceres med omtrent 4.500 boliger. Oven i det vil en overdækning af motorvejen med solceller kunne generere strøm til 50.000 borgeres årlige elforbrug.

Alternativt kunne man udnytte overdækningen til nye og attraktive boliger tæt på København. Det vil afhjælpe problemet med efterspørgslen på byggegrunde. Derfor er jeg stor tilhænger af konkrete projekter, som skal afhjælpe konkrete problemer. Det bliver dyrt, men jeg er af den overbevisning, at det vil efterlade positive og økonomiske aftryk i kommunerne, i den danske sundhedsøkonomi og i den grønne omstilling.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN