30. maj 2024

Ø-forslag: Gratis bisiddere til børn og unge?

Der er blevet sagt og skrevet mangt og meget om Familieafdelingen i Fredericia Kommune. Desværre er der blevet talt meget lidt om dem det hele handler om: Børnene.

Enhedslisten Fredericia ønsker ikke kun et godt arbejdsmiljø for de ansatte i afdelingen og et konstruktivt og fordomsfrit samarbejde med de forældre, der kommer i kontakt med afdelingen. Der skal også være plads til børnene og de unge. Deres stemme skal høres – og de skal have professionel og kvalificeret støtte i de ofte hårde og svære forløb de står i.

Derfor har Enhedslisten indsendt dette forslag, som behandles på mandagens byrådsmøde:

Forslag fra Enhedslisten:

Det indføres som fast procedure, at alle børn og unge under 18 (op til 23 år ved efterværn), der er tilknyttet kommunens ungerådgivning (og lignende tilbud), skal tilbydes en bisidder gennem Børns Vilkår. Bisidderen deltager sammen med barnet/den unge ved børnesamtaler, samtaler i Familieretshuset og Ankestyrelsen mv.

Børne- og Skoleudvalget udarbejder de endelige retningslinjer og rammer for brugen af bisidderordningen.

Som barn og ung kan det være særdeles stressende og ubehageligt, at skulle til møder med kommunale medarbejdere, som man ikke kender. Disse samtaler kan udover hvad barnet måtte gå med i forvejen, påvirke både det sociale liv men også uddannelseslivet. Det er derfor vigtigt, at børn og unge har en voksen, som de kan gå til, som kender deres rettigheder og som ikke har forpligtelser for hverken forældre eller forvaltningen. Her har barnet mulighed for at være fortrolig med en voksen, som er på deres side.

Mange børn og unge oplever løbende skift af socialrådgiver, som på ny skal sætte sig ind i vedkommendes sag. Her kan en bisidder være behjælpelig med at sikre en god sagsoverdragelse, da bisidderen også kender til sagen. Det kan og skal ikke være barnets eller den unges rolle, at huske hele sin egen sag, hvad der er arbejdet med før, hvad der arbejdes med nu, og hvad fremtiden byder på. Børn og unge skal så vidt muligt have lov til at være børn og unge.

Sproget der tales i ”systemet” er nødvendigvis ikke et sprog børnene kan forstå, da der oftest bruges fagtermer og svære vendinger. Her kan en bisidder være behjælpelig med at oversætte til et sprog, der er til at forstå. Bisiddere fra Børns Vilkår er uddannede socialrådgivere, som ifølge Børns Vilkår:

  • Bistår og støtter barnet før, under og efter mødet med kommunen, Familieretshuset eller Ankestyrelsen
  • Hjælper barnet med at få sagt det, barnet ønsker at sige til børnesamtalen
  • Giver barnet overblik og tryghed i sagsforløbet
  • Taler kun med barnet – ikke med forældrene eller de professionelle
  • Kan hjælpe barnet med den indledende kontakt til myndighederne

Når der skal træffes beslutninger om børn og unge, er det vigtigt, at de pågældende unge og børn opnår en forståelse af baggrunden for afgørelsen. Bisidder gennem Børns Vilkår er i den forbindelse et af de effektive værktøjer, der kan sikre, at de pågældende børn bliver hørt i forhold til deres sag, samt at de får sagt deres mening om sagsforløbet. Dette vil bidrage positivt til, at disse unge opbygger en tillidsfuld relation til de kommunale medarbejdere, når de får et dybere indblik i deres sagsforløb.

Børns Vilkår tilbyder besidderordningen gratis til børn og unge op til 18 år – og til 23, hvis man har efterværn. Derfor vil forslaget ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune, men udelukkende være en styrke og forbedring for alle parter.

Enhedslisten Fredericia ser frem til en god debat om forslaget.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN