30. maj 2024

Giv din mening til kende - hvordan skal fremtidens midtby være

Visionen for midtbyen skal være byens og dermed borgernes fortælling om, hvordan midtbyen (inden for ringgaden) kan udvikle sig i de kommende år og årtier.

Den bliver overligger for eksisterende strategier og politikker, der omhandler midtbyen, og den skal samtidig sætte retning for nye initiativer og planlægning i midtbyen. Den er dermed et svar på de forskelligartede drøftelser, der i en årrække har været om midtbyens udvikling.

Sideløbende sker der store omdannelsesprojekter i midtbyen, hvor der indtænkes en mangfoldighed af funktioner. Med visionen ønsker jeg at lave et helikopterblik på den ”hele” midtby. Den favner bredt og skal adressere både byliv, handels- og adfærdsmønstre, tilgængelighed og social balance, klimaudfordringer og -mål, det grønne og det blå, samt kultur, fritid og rekreation.

Visionen skal bygge videre på den velkendte atmosfære i midtbyen, og den skal skabe hensynsfulde sammenhænge mellem det gamle, det eksisterende og det nye.

Altså et fokus på også at værne om kvaliteterne i de eksisterende bykvarterer, samtidig med at vi imødeser de nye områder som eksempelvis Godsbanen og den videre udvikling på Aarhus Ø og får styrket forbindelserne herimellem.

Visionen er baseret på seks temaer: Dyrk bykulturen, Livet i midtbyen, Naturen ind i midtbyen, Mangfoldige handelsgader, Velkommen i midtbyen og Løft sammen.

Den væsentlige løftestang i udviklingen og de seks temaer er det særlige fokus på samskabelse og partnerskaber. Midtbyen er ikke vores hver især, men noget, vi deler med hinanden. Midtbyen er fælles, derfor er det ambitionen i midtbyvisionen, at fremtidens midtby skabes i et fællesskab. Det skal være bærende for de nye initiativer og muligheder, der følger af visionen og som skaber fremtidens midtby.

Visionen hviler på en omfangsrig inddragelsesproces, først i efterår og vinter 2019/2020 med en forundersøgelse baseret på interviews med borgere, syv fællesråd, erhvervsliv og øvrige centrale aktører i midtbyen, der lagde fundamentet for byrådets beslutning om at igangsætte visionsprocessen. Sidenhen i første halvår 2021, hvor vi først med længerevarende debat på sociale medier, en virtuel visionskonference, hvor borgerne kunne følge med fra stuerne, og til sidst en workshop i rådhusparken med fællesråd, gadeforeninger, studenterrådet, 8 Idrætssamvirket m.fl., samlede idéer og satte retning for visionens fokus.

Allerede helt fra start var Teknisk Udvalg med til at sætte retning og drøfte arbejdet, og udkastet har desuden været til kommentering på tværs i Aarhus Kommune.

Jeg håber nu, at byen og dermed borgerne vil være med til at kommentere visionen i den fire ugers offentlig høring, hvor alle interesserede opfordres til igen at sende et bidrag, og dermed få indflydelse på, det fundament, som Aarhus Midtby i fremtiden skal hvile på.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN