30. maj 2024

Stenrev - En del af kystbeskyttelsen

Gennem mere end 100 år er der fisket sten op fra den Nordsjællandske kyst.

Mange stenrev er forsvundet via opfiskning, alle disse sten er brugt til havneanlæg ned langs Øresundskysten, det har samtidig betydet en langt større erosion på den Nordsjællandske kyst, hvor der idag stort set ikke er skyggen af de mange stenrev, kun nogle få sten findes ude på 3, 4, 5 meter vand – samt enkelte kystnære revdannelser.

I Dansk Folkeparti har vi fokus på et langt bedre havmiljø, hvor også kystsikring med hårdeanlæg skal indgå. Vi har gennem mange år set sandsugerne hente sand i Øresund, og det sydlige Kattegat. Sandet pumpes ind på strandene, men ligeså hurtigt forsvinder det igen, og tildækker de små muslingerev, og de sidste kystnære stenrev som stadigvæk kan spottes enkelte steder.

At tildække de sidste små oaser er ikke at tænke på havmiljøet, og vi stiller os det spørgsmål, om hvorfor bruges sand til kystbeskyttelse når det har en så dårlig påvirkning på miljøet.
Selvom regeringen har planlagt nye stenrev i den sydlige del af Kattegat, så overskygger sandsugningen i Øresund dette – der burde forlængst ha’ været sat en stopper for at hente sand i Øresund.

Dansk Folkeparti har derfor konkrete forslag til at hjælpe havmiljø, noget som også de lokale byrådsmedlemmer i de Nordsjællandske kommuner har fremført, men hver gang stemmes de nej af bl.a. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

De 4 forslag er som følger:

Flere Stenrev i det sydlige Kattegat hvor det ikke hindre erhvervsfiskeriet

Det Nordlige Øresund beskyttes som maritim nationalpark

Kystsikring er en statsopgave, ikke en kommunal opgave

Forsøg med kystnære Stenrev som fremtidens kystbeskyttelse


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN