21. maj 2022

Bornholm Kommune

Nej til discount-Bornholm

Af Jonna Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for 3F

Vi sÌtter nu hÌlene i over for en negativ udvikling, hvor investorer udefra undergraver løn- og arbejdsvilkür pü Bornholm

Solskinsøens mange kvaliteter – natur og gæstfrihed – er de senere år blevet koblet med dygtige investorer fra den øvrige del af Danmark og bl.a. gourmet-virksomheder. På overfladen har det styrket Bornholms turistbrand med et ekstra kvalitetsstempel på fødevare- og restaurantsiden. Men i 3F Bornholm har vi dog med bekymring set på en skygge-udvikling, der er fulgt i kølvandet på gourmet-folket: Deres ligegyldige holdning over for arbejdsmarkedets almindelige spilleregler og de ansattes rettigheder, løn- og arbejdsvilkår.

Nür vi ser pü de ti største hoteller pü Bornholm, har de i umindelige tider vÌret kendetegnet ved ordnede forhold og overenskomst. Altsü er de beskÌftigede büde sikret de aftalte løn- og arbejdsvilkür og det fagretslige sikkerhedsnet, hvis der opstür uenighed mellem arbejdsgiver og de ansatte. Det betyder, at man ved, hvordan eventuelle konflikter skal løses, og at det sker pü betryggende vis for begge parter.

I 2015 så vi det første brud på denne gode tradition, da Hotel Romantik i Sandvig-Allinge blev til Hotel Nordlandet og restauranten fik de berømmede Kadeau-gourmetfolk i spidsen. I gourmetbranchen har man fra København og andre storbyer opbygget den kedelige selvopfattelse, at man vil servere første klasses mad til gæsterne – til absolut første klasses priser – mens de ansatte må vide, at jobbet bærer lønnen i sig selv, og overenskomstvilkår kan der ikke være tale om.

Nu er turen sü kommet til Hotel Siemsens i Svaneke, der som andre storhoteller her pü øen har tradition for overenskomst og ordnede vilkür for medarbejderne. Men den nye storinvestor fra København, som har en fortid som finansanalytiker i Goldman Sachs, har ikke tÌnkt sig at videreføre den tradition. Hans August Lund vil ikke lade hotellet køre videre med den overenskomst for personalet, som Horesta har forhandlet med 3F pü vegne af branchen. End ikke en dialog med 3F Bornholm om eventuelle knaster i overenskomsten, som den nye ledelse kunne have skepsis over for i forhold til deres planer for driften pü Hotel Siemsens, har man ønsket eller sagt ja til. Blot en blank afvisning ud fra tanken: Vi er ejere, vi gør, som det passer os.

Det er en stÌrkt bekymrende udvikling, som 3F Bornholm og vores medlemmer ikke passivt vil vÌre tilskuere til. Dels gür det ud over de medarbejdere, der fremover vil søge ansÌttelse pü hotellerne uden overenskomst, og dels starter man en unfair og urimelig konkurrence pü ringe løn- og arbejdsvilkür, som de øvrige storhoteller pü Bornholm vil komme til at mÌrke.

Vi starter nu den 1. juni en lovlig, varslet faglig konflikt imod Hotel Siemsens i Svaneke for at sikre overenskomst for personalet. Og vi opfatter det som mere end en enkeltstüende faglig konflikt med en nÌrig ejer, der ikke under sine medarbejdere branchens gÌngse løn- og arbejdsvilkür.

Det er en principiel, offentlig debat om, hvordan Bornholm som turistbrand skal markedsføres. Pü enestüende natur, kvalitets-gourmet og ringe løn- og arbejdsvilkür? Eller pü kvalitet, med enestüende oplevelser og ordnede forhold, hvor vi forventer, at de bredeste skuldre ogsü vedstür sig deres ansvar over for fair konkurrence?

I 3F Bornholm er vi ikke i tvivl. Vi hüber, at vores medborgere og politikere, turistorganisation og lokale afdeling af Horesta er enige og vil støtte os i den faglige kamp for fair vilkür for de ansatte pü øens storhoteller og gourmetrestauranter. At udskrive store regninger til turisterne og ringere lønsedler og vilkür til de ansatte hÌnger ikke sammen. Med mindre man tÌnker som en finansanalytiker og kun har øje for egen vinding og afkast.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN