20. juli 2024

Mangel på arbejdskraft

13100 lærere, 13700 pædagoger, 16000 SOSU’er, 5600 sygeplejersker og 600 socialrådgivere.

Det er de estimerede tal for 2030.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik og Kommunernes Landsforening, ventes antallet af ældre over 80 år at stige med omkring 160.000, når vi rammer 2030.

Dermed vil de 80+-årige udgøre over 7 procent af befolkningen.

På samme tid vil der mangle knap 16.000 social- og sundhedsansatte, hvis der skal være det samme forhold mellem antal SOSU’er og ældre som i dag, og hvis der bliver uddannet samme antal som i dag.

Det er med andre ord ikke for sjov, når vi taler om manglen på arbejdskraft.

Vi kommer ikke udenom at importere arbejdskraft.

Vi skal have udenlandske kvinder ud på arbejdsmarkedet frem for at sende dem på udrejsecentre, bare fordi de ikke længere har et beskyttelsesbehov.

Vi skal have bedre muligheder for seniorer, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet med en lavere beskæftigelsesgrad.

Hvis man kunne arbejde en vis procentdel uden at blive modregnet i pensionen, ville det også motivere en gruppe til at forlænge deres arbejdsliv med nogle år.

Desuden skal der i folkeskolen mere fokus på de ovennævnte uddannelser.

Alt skal ikke handle om at komme på gymnasiet.

Gymnasiet er det rigtige for nogen.

SOSU Nord er det rigtige for andre.

Den kommende regering har en særdeles bunden opgave med at finde løsninger på disse strukturelle udfordringer, som allerede er en realitet, hvad angår sygeplejersker.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN