20. juli 2024

Strategiplaner for Nørreådalen

Idet Nørreåen løber gennem både Favrskov, Randers og Viborg kommune, giver det god mening, at den regionale landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid er fremkommet i et samarbejde mellem repræsentanter fra de tre kommuner i samarbejde med en lang række lodsejere og andre lokale interessenter, det hele godt ledet at Jørgen Primdal fra Københavns Universitet.

Sideløbende med tilblivelse af den regionale strategi, er der udarbejdet en lokal strategi for området omkring Ø, det er en plan, der supplerer den regionale plan. Midlerne er dels kommet fra EU, staten, fonde og kommunerne.

Som Viborg kommunes repræsentant har jeg deltaget i frembringelsen af planerne. Det har været en langvarig proces med rigtig mange møder og debatter. Det har været meget givende at deltage i udarbejdelsen af planerne, og jeg synes, at netop processen er værd at bemærke. Ting tager tid og når mange mennesker med forskellige interesser skal finde sammen om en plan, kræver det lang tid. For det er nødvendigt at arbejde sig så langt ned i sagerne, før det giver ejerskab, og før man kan se sin egen rolle og fremtid i det.

Årsagen til at jeg fremhæver netop processen skyldes, at jeg har set mange initiativer, der enten ikke bliver til noget, eller bliver trumfet igennem til stor frustration og modstand pga uvished og manglende inddragelse, og hvor mere oplysning og samarbejde ville kunne have reddet meget.

Der har været uenigheder undervejs, de er blevet debatteret, og der er udarbejdet et forslag til to planer, som vi alle er enige om at fremsende, en for hele Ådalen og en for området omkring Ø. At vi er kommet godt i mål, skyldes selvfølgelig, at alle har haft det overordnede mål, nemlig at finde gode løsningsforslag til at bevare, beskytte og benytte ådalens varierede og storslåede natur og kultur bedst mulig. Ikke mindst fordi vi ser ind i en fremtid med tiltagende klimaforandringer.

Nørreådalen er lang og der er varierede forhold, der gør sig gældende. I forslaget er der ridset op, hvor det vil være formålstjenligt fortsat at dyrke jorden, at rejse skov, at have græssende dyr, hvor det vil være muligt at lave vådområder til opsamling af CO2 og næringsstoffer, ligesom der er anvist steder, der vil være egnet til friluftsliv både på land og på vand. Der er også indtegnet sammenhængende stisystemer. Planerne er naturligvis også lavet med henblik på at bevare det meget rige og varierede liv af dyr og planter.

Nørreådalen er et spændende område, hvor det vil være oplagt at lave et sted til formidling af både natur og kultur, så dalen vil blive mere benyttet af friluftsfolk også med henblik på turisme. Ådalen vil også være et oplagt at lave feltundervisning. 

Jeg håber at kommunerne i nær fremtid vil gribe fat i at udføre nogle af de ideer, der er beskrevet i planen, som skal sendes i høring. Hvis du vil læse de indholdsrige strategier krydret med smukke billeder, kan du finde dem ved at søge på “Landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid” på Viborg kommunes hjemmeside.

Høringsfristen løber ind til den 29/8, hvor der er mulighed for at indsende høringssvar. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN