18. august 2022

Birgitte Klippert

Giv en pille til Folkeskolen

Færre vil være lærere. Folkeskolen får en hård medfart i og af medierne. Meget af det er nok med rette. Der er gennem mange år blevet beskuet, dokumenteret, beskrevet og videregivet Folkeskolens udfordringer og dårligdomme i en sådan mængde, at selv de mest rummelige skolebørnsforældre må få kvalme, ligesom når vi i julemåneden er blevet fodret med for meget dårlig marcipan. Hvis ikke forældrene med Folkeskolekvalmen skal give op – og det skal de ikke – så er vi nødt til, at få det hele til at glide lidt nemmere ned.

Med komplekse problemstillinger følger komplekse løsninger, sü selvom det nemmeste er at hyle med i koret som lÌrer, forÌlder eller politiker om hvor dürligt det hele er, sü er det pü tide, at vi begynder at finde ud af, hvad det egentlig er, der skal laves om. Og sü lave det om! Det kan vÌre fristende at indføre store, vildtragende forandringer for at vise, at nu vi man virkelig rede trüdene ud, men seneste skolereform har vist, at det ej er en vej, vi politikere skal bevÌge os ned ad.  Det er ikke en falliterklÌring, at det er mindre skruer, der skrues pü.

Først og fremmest er vi nødt til at sÌtte Folkeskolen fri. Den skal ikke detailstyres fra hverken Christiansborg eller fra kommunalbestyrelser rundt omkring. Herfra skal alene de store linjer bestemmes. Hver skoleleder og dennes lÌrere kender deres skole og deres elever bedst, og det er dermed ogsü hver enkel skoleleder, der skal bestemme, hvorledes skolen skal drives. Og dette indenfor meget bredere rammer end i dag.

De rammer, som de danske skoleledere fremadrettet skal have rüderum indenfor, skal ogsü vÌre økonomiske. Skolelederen skal selvfølgelig holde sig indenfor den økonomiske ramme, som kommunalbestyrelsen sÌtter, men hvordan pengene ellers forvaltes, er vi nødt til at have tillid til, at skoleledelserne bedst selv kan vurdere. Det kan jo vÌre, at skolen X-købing gerne vil bruge pengene pü at have en pÌdagog med i undervisningen i nogle af timerne i 2. klasse, mens det slet ikke er nødvendigt pü en anden skole, hvor det i stedet giver mere mening at bruge nogle penge pü at indkøbe flere instrumenter til musiklokalet. Og dette skal der naturligvis ikke sidde nogle politikere og blande sig i eller sige ja eller nej til.

Niveaudelt undervisning er ogsü et af de tiltag, som pü mange skoler vil kunne gøre markant forskel for lÌringen og trivslen blandt eleverne. Det er ikke reel niveaudeling, nür man pü nogle skoler laver to ugentligt timer med to lÌrere, hvor man sü kan dele klassen op. Det er et skridt i den rigtige retning, men det forslür som en skrÌdder i helvede. Reel niveaudelt undervisning hvor en klasse bliver delt i fx alle sprogfag eller i dansk eller matematik eller begge dele skal vÌre en mulighed flere steder. Fordi det virker. Elevere für en undervisning der er tilpasset dem, det skaber ro i timerne, fordi der hverken skal kompenseres for mangler eller kÌmpes forgÌves. Dertil skaber det gode forberedelsesvilkür for lÌrerne, fordi de skal forberede en undervisning til en mere homogen gruppe end ellers. Ogsü denne frihed skal ligge under skoleledelsen.

Skolelederen er professionel. Skolens lærere er professionelle. Vi skal stille krav til dem. Er de ikke deres job værdigt, så skal de ikke bestride det. Helt som i enhver anden veldreven organisation. Professionelle lærere og ledere ved bedst – og de ved også bedre end forældrene, hvordan der bedrives læring. Derfor skal skolelederne også have frihed til, at stille krav til forældrene. Deres barn skal passe sin skole og opføre sig pænt, og så skal forældrene ellers bakke skolen op. Det er den fornemmeste form for anerkendelse at blive set som et menneske, som andre tør stille krav til, og skoleledelserne skal have frihed til at stille krav til både lærere, forældre og elever.

Friheden er altsü den kvalmestillende pille, skal fü udfordringerne til at blive lidt fÌrre, sü forÌldrene kan fü Folkeskolen til at glide lidt nemmere ned, sü den bedre kan fordøjes og anvendes.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN