20. juli 2024

Syriske flygtninge skal ikke hjemsendes

Det er velkendt, at Dansk Folkeparti ikke kan lide flygtninge. At de helt generelt ønsker flygtninge ud af Danmark. Det bekræfter det lokale byrådsmedlem Jon Krongaard i sit indlæg i JV d. 11. maj.

Han generaliserer groft, at syriske flygtninge er en belastning og til skade for Haderslev og Danmark. Han forholder sig slet ikke til, hvilket regime og hvilke farer de risikerer at møde, hvis de bliver hjemsendt. Eller hvilken tilværelse de alternativt kan imødese, hvis de bliver interneret i et udrejsecenter i Danmark.

SFs og min sandhed er en helt anden end Krongaards. Det er vores menneskesyn også. Vi ser de syriske flygtninge som en ressource for vores samfund. En ressource som vi får god brug for i f.eks. vores ældrepleje eller sundhedssektoren. For slet ikke at tale om rengørings- eller byggebranchen.

Mange syriske flygtninge er i fuld gang med at uddanne sig eller er i beskæftigelse og har et stort ønske om at bidrage til det danske samfund. Som bekendt har mange brancher vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft, hvilket Krongaard som formand for kommunens beskæftigelsesudvalg er bekendt med. Derfor får vi også brug for syriske flygtninge eller for den sags skyld mange andre af de grupper, som DF ønsker ud af landet.

Krongaard skulle måske også tale med nogle af de virksomhedsledere, som har arbejdskraft ansat, der kom til landet som flygtninge. De vil ikke blive glade, hvis DFs udvisningsønsker blev en realitet. Derfor må jeg skuffe Krongaard.

Danmark er ikke og skal ikke kun være for danskere. Vi har faktisk brug for, at der kommer folk udefra og hjælper os med at løse alle vores samfundsopgaver – både i den private og den offentlige sektor. Vigtigst af alt er dog, at Danmark ikke skal sende flygtninge retur til et regime, der er kendt og berygtet for udbredt anvendelse af tortur og politisk forfølgelse. Det strider imod et humant menneskesyn.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN