20. juli 2024

Mere selvbestemmelse i ældreplejen

Det er en god aftale om udviklingen af ældreområdet i Herlev, som partierne i kommunalbestyrelsen er blevet enig om. Fordi de ældre bor – gere i højere grad kommer til at opleve et mere fast og kendt personale, som hjælper den enkelte borger.

Målet er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen og styrker muligheden for at tilrette – lægge indsatsen ud fra den enkelte borgers ønsker og behov. Indsatsen og tilbuddet til borgere med demens og deres pårørende vil blive styrket, bl.a. med flere pladser i kommunens dag- og aktivitetstil – bud, som vil kunne bidrage til øget livskvalitet med mulig – hed for at fastholde et vær – digt og selvstændigt liv. Med et nyt koncept vil kommunen styrke forebyggelsen blandt ældre og der – med forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv længst muligt.

Det er helt afgørende, at ord følges af handling, så de gode intentioner bliver ført ud i livet. Derfor er det helt afgørende, at Herlev kommune får bedre vilkår i arbejdet for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere til ældreplejen. På bundlinjen skal aftalens succes måles på, om de ældre oplever et løft af kvaliteten i hjemmehjælpen og ældreplejen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN