21. juli 2024

Fremtidens affaldssortering i Dragør

Efterhånden er vi alle nok nået derhen, hvor vi godt kan se fornuften i, at vores affald sorteres.

For Dansk Folkepartis vedkommende havde vi dog helst set, at denne sortering skulle ske ude på Amager Ressourcecenter (ARC) i et fuldautomatisk anlæg, så det ikke er alle borgerne, der nu møjsommeligt hver især selv skal til at sortere i 10 forskellige fraktioner.

Teknologien er der. Der findes topeffektive forsorteringsanlæg, som kan klare arbejdet for os. 

Men nu har et flertal på Christiansborg, uden om Dansk Folkeparti, desværre valgt det anderledes. Og med den byrde – både i praksis og økonomisk – lagt ud på den enkelte husholdning, så giver det naturligvis også sig selv, at der skal en hel del spande til. Ikke blot inde i køkkenerne. Men også ude foran husene.

Begrænset antal beholdere

Der var lagt op til fire store plastikbeholdere – inddelt i kamre samt en miljøboks ved alle husstande – plus den spand, vi allerede har stående til haveaffald. Således fem store, »yndige« plastikbeholdere foran hvert hus. 

Jeg er dog glad for, at alle partier her i Dragør står sammen om at vælge det scenarie, der som det eneste tilbyder et begrænset antal beholdere – nemlig tre plus den ene, vi allerede i forvejen har til haveaffald. 

Det skal siges, at man i grundejerforeninger kan gå sammen om fælles affaldsbeholdere på egne grunde. Men hvem vil lægge grund til store fælles affaldsbeholdere for naboerne? Denne slags opsamlingssteder er som en magnet på det affald, folk ikke gider sortere eller køre på genbrugspladsen med. Vi ser allerede i dag, hvordan det flyder ved Stejleparkeringen i den gamle by og på Nrd. Dragørvej ved materielgården. Alt muligt andet affald end det, det er beregnet til, smides ved siden af. Det bruger kommunen så masser af ekstra penge og ressourcer på at sortere og rydde op i. 

Ingen løsning

Så har vi den gamle by. Her har vi p.t. ingen bud på en god løsning. For det er de færreste, der her vil have plads til fire til fem store plastikbeholdere i de små gårde. Og en fælles containerløsninger rundt om i den gamle by ser jeg på ingen måde som en løsning. 

Alle forsøg med fællesløsninger har dog også kun vist, at man ikke får sorteret godt nok, med den konsekvens, at affaldet enten ikke hentes, før man har gensorteret korrekt, eller at skraldebilerne når at få det hele vippet ind i bilen, inden man opdager, at affaldet er blandet. Så sendes regningen for manuel eftersortering på ARC videre til grundejeren eller grundejerforeningen. 

Selvfølgelig skal vi sortere affald i Danmark, men dette er efter Dansk Folkepartis opfattelse en alt for voldsom indgriben i danskernes hverdag – og på ingen måde visionær. 

Vi tror gerne, at borgerne vil sortere, men femårige børn putter også ting i skraldespanden. 

Nogle borgere er ligeglade, og nogle borgere laver fejl, og så risikerer vi, at store mængder affald mister værdi, fordi borgerne sorterer forkert. Der skal nemlig blot få fejlsorteringer til – så skal hele molevitten i skraldebilen, som tidligere nævnt, sorteres manuelt ude på ARC. Og så er vi jo lige vidt. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN