12. april 2024

28 folkeskoler, det er mange - men vi vil dem

Folkeskoler i Venstre vil vi både bevare og udvikle vores folkeskoler. Alle kommunens folkeskoler – 28 i alt her i kommunen – skal være tidssvarende.

Vi har gennem de seneste tre valgperioder prioriteret nybygning af en række skoler i Herning Kommune. I den kommende periode bygges blandt andet en ny Herningsholmskole, og vi udvider kapaciteten på Tjørring Skole.

I Venstre mener vi, at det næste skridt skal være at se nærmere på standarden på skoler af ældre dato i hele kommunen. Lad os få lavet en analyse, så vi kan danne os et overblik over skolernes renoveringsbehov af faglokaler, toiletter samt eventuelt etablering af nye gruppe- og opholdsrum.

En del af vores skoler af ældre dato er også »knopskudt«. Det vil sige, der er blevet bygget til i takt med at elevtal er steget. Flere steder er elevtallet så efterfølgende faldet igen eller overbygningen er flyttet til en naboskole.

Det efterlader nogle skoler med en del tomme kvadratmeter, som bare sluger driftspenge. Det er derfor vigtigt, at vi får en analyse af den samlede bygningsmasse.

Herefter kan vi prioritere indsatsen efter, hvor behovet er størst. Om det er bedst med nedrivning, nybygning eller renovering af eksisterende.

I Venstre ønsker vi at afsætte et større millionbeløb til dette, så vi sikrer, at vi i årene, der kommer, får opdateret vores skoler både inde og ude.

Og når vi nu engang har så mange skoler – så mange kvadratmeter under tag – ville det være rigtig godt, hvis vores folkeskoler udnyttes endnu mere. I aftentimerne ser vi gerne, at flere få glæde af faciliteterne, altså at flere frivillige foreninger bruger skolerne. Jo mere liv og jo større tilknytning mellem skoler og samfundet, jo bedre.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN