30. maj 2024

Nej tak til privat affaldskasino

Det var noget af en overraskelse at finde ARGOs forbrændingsanlæg på KLs »dødsliste«. Ud fra kriteriet »Planen skal sikre, at de miljømæssigt dårligste anlæg lukker«, var det svært at forstå, at KL pegede på ARGOs anlæg, som netop hører til blandt de nyeste, mest moderne og bæredygtige anlæg. Det viste sig også, at Energistyrelsen ikke kunne godkende KLs plan. Men hvad så nu?

Hvis det ikke lykkes at få enighed om, hvilke anlæg, der skal lukkes ned, skal der efter en del af klimaaftalen ske en markedsgørelse af den danske affaldshåndtering. Det giver ingen mening, når formålet er at tage mest muligt hensyn til klimaet samtidig med, vi skaber den bedst mulige håndtering af vores affald.

ARGO kan i dag levere en billig fjernvarme, blandt andet fordi vi tjener penge på importeret affald. Ved at overlade affaldsområdet til markedskræfterne, risikerer vi øget import af affald og vil dermed ikke kunne komme i mål med mindre CO2-udledning gennem mindre affaldsforbrænding.

Da ARGOs forbrændingsanlæg er et nyt anlæg, er der stadig stor gæld, der skal betales. Derfor vil ARGO ved en markedsgørelse kunne få det hårdt i konkurrencen med de andre affaldsselskaber, og vi risikerer, at ARGO må lukke vores anlæg ned af den grund.

I Enhedslisten står vi klart bag intentionerne i affaldsaftalen og om målet om at nå 70 procents CO2-reduktion i 2030. Klimaet kræver, at vi udfaser affaldsforbrænding i vores varme- og affaldsforsyning og i stedet øger investeringerne i alternative grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald.

Partierne bag klimaaftalen bør derfor stå bag en grundigere indsats i forhold til at finde den bedst mulige løsning på den konkrete opgave: at begrænse vores afbrændingskapacitet. Dette skal ske gennem en politisk proces ikke ved at lade markedskræfterne bestemme.

Flere borgmestre har henvendt sig til klimaministeren med opfordring til at fortsætte arbejdet mod en fælles løsning. Der er meget på spil, ikke mindst i Roskilde. Det nytter ikke noget at læne sig tilbage nu, så det vil være oplagt, at vores borgmester Tomas Breddam slutter sig til de øvrige borgmestres henvendelse. Samtidigt opfordrer vi til, at Roskilde Byråd sætter mere gang i arbejdet med at skabe alternativer til affaldsforbrænding i forhold til vores varmeforsyning.

Affaldshåndtering og energiforsyning er en del af vores kritiske infrastruktur. Den skal fortsat være bevaret på borgernes hænder, under politisk kontrol og må ikke blive overladt til et markedsgjort affaldskasino.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN