20. april 2024

Er der udvist rettidig omhu? Valgkamp eller?

Kære Niels Erik Christensen Venstre, nej jeg fører ikke valgkamp på børnepasningsområdet i Dagtilbud sydøst, det er en sag jeg har arbejdet med siden foråret 2020.  Jeg fremkommer med mine løsningsforslag, og kan få lyst til at spørge formanden, har du udvist rettidig omhu? Har du som formand for udvalget børn og familie i Randers kommune været din stilling værdig og været fremsynet nok?

Det skal jeg lade være op til jer vælgere, men vil dog gerne igen fremkomme med mine holdninger i denne sag.

Hvert andet år udarbejdes der en kapacitets analyse på daginstitutionspladser i Randers kommune.  Den seneste er fra maj 2020. Der fremgår det klart og tydeligt, at der fra januar 2022 vil være et kæmpe pladsmangel problem i Dagtilbud sydøst (Assentoft). Det fremgår, at selv om der vil være plads i de andre dele af kommunen vil familier have vanskeligt ved rent geografisk at benytte sig af disse ledige pladser. Disse oplysninger bliver byrådet orienteret om 18 maj 2020, det er dog op til udvalget for børn og familie at finde og træffe beslutninger omkring en løsning på ”problemet”

Jeg opfordrede derfor, udvalgets næstformand om at tage pladsproblematikken i området op på møde afholdt i juni 2021. 

 8 september, stiller jeg igen spørgsmål vedrørende den manglende pasningskapacitet i område sydøst, og beder om, at det igen bliver sat på dagsordenen på mødet d. 21 september 2021. Får svar tilbage at der skal bygges i Munkdrup og Dronningborg.

D 12 oktober er der så blevet besluttet i udvalget at børn i alderen 3-5 år skal køres rundt i busser i hele kommunen, til der hvor der lige er plads på dagen.

Så jeg spørger igen udvalgsformanden for Vestre, har der været udvist rettidig omhu i denne sag? Og er det virkelig den bedste løsning for vores børn i sydøst- Assentoft/Vorup/Kristrup.

 I går indsendte jeg 4 spørgsmål mere til udvalget omkring denne problemstilling, jeg håber jo stadig på, at der kan komme en fornuftig løsning på pladsmanglen. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN