20. april 2024

Den grønne overligger skal hæves

Horsens er en kommune i en rivende udvikling, og det er godt. Tilflyttere og nye virksomheder er med til at holde de små lokalsamfund i gang. Når man udvikler, som vi gør i Horsens, kræver det, at man benytter jord, hvor der i dag er landbrug, græs eller som er i nærheden af eksisterende natur. Selvom vores byudvikling stort set altid foregår på nedlagt landbrugsjord i samarbejde med lodsejerne, så har vi en forpligtigelse til at skabe balance mellem by og natur.

I Socialdemokratiet ønsker vi en samlet plan for udviklingen af naturen i Horsens Kommune. En naturplan, som frem mod 2030 skal sætte retningen for, hvordan vores natur skal investeres i de kommende 10 år.

Vi skal have markant mere skov rejst, som sikrer grundvandet og er til gavn for det rekreative friluftsliv. Vi skal have en renere fjord til gavn for dyrelivet og brugerne af fjorden. Vi skal have omdannet landbrugsjord til nye naturområder i samarbejde med lodsejere og til gavn for biodiversiteten. Vi skal have flere grønne områder i byerne til gavn for os, der bor der. Og vi skal have mere natur på de grønne områder, vi allerede har.

Vi har allerede sat meget i gang. Vi har vedtaget en biodiversitetsstrategi, og vi har rejst flere hundrede hektar skov. Men vi skal udviklere videre, og vi skal tænke stort.

Det gælder ikke kun naturen, det gælder også klimaet. Vi ønsker en ambitiøs klimaomstilling af Horsens Kommune som virksomhed, og vores mål er at blive CO2-neutrale i 2050 – og meget gerne før.

Vi har nået meget, og det går i den rigtige retning. Men at hæve overliggeren yderligere kræver, at vi finder en god balance. Hvor arbejdspladser bliver i kommunen, hvor vi har råd til det både som privatperson og som kommune, og hvor vi fortsat nyder borgernes opbakning til det. Kort sagt, vi skal have alle med, og alle skal også have økonomi til at kunne træffe de grønne valg i dagligdagen.

Socialdemokratiet er klar til at stille kommunen til rådighed for innovative, lokale virksomheder og for nye teknologier, og hvor det giver mening, skal hensynet til klimaet være et fast parameter i alle kommunale byggeprojekter og lokalplaner.

Det kræver politisk opmærksomhed at opprioritere natur- og klimaindsatsen de kommende år. Derfor vil vi drøfte med byrådets partier, om der ikke skal et fast stående politisk natur- og klimaudvalg til i kommunen efter valget.

Et udvalg, der har økonomi og beslutningskompetence til at træffe grønne, ambitiøse beslutninger til gavn for os alle. Men at passe på grundvandet, rejse ny skov, opkøbe landbrugsjord til naturområder, rense fjord og åer, energirenovere, overgå til elbusser og genbruge mere affald er ikke gratis. Derfor vil vi gå til de kommende budgetforhandlinger for 2022 med en ambition om at hæve den grønne overligger og at afsætte betydelige midler til natur- og klimaprojekter.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN