30. maj 2024

Mål nu det badevand efter skybrud

I søerne i Furesø kommune, ser vi hvert år overløb til vores søer. Urenset spildevand løber lige i søerne ved kraftige regnskyl. Men kontrollen med overløbene er mildest talt besynderlig. Hvem har ansvaret for at give badegæsterne retvisende tal for E. coli og enterokokker? Er det mon det politiske udvalg eller forvaltningen? Det er i hvert fald skuffende, at man vælger ikke at måle på dage, hvor man må forvente høje forekomster af bakterier. Lad mig komme med et eksempel. Sidst på dagen d. 27. juli, kom der et massivt skybrud i Nordsjælland. En tirsdag eftermiddag hvor kloaksystemet var presset til sit yderste. Millioner af liter urenset spildevand blev udledt til vores søer. Her havde det været logisk at foretage en badevandsanalyse på en af de kommende dage. Men gjorde man det? Nej. I stedet havde man lige nået at tage en badevandsanalyse umiddelbart før skybruddet. Den viste, ikke overraskende, ikke noget særligt. Og den næste analyse kom først over en uge efter de store nedbørsmængder ramte kommunen. Jeg forstår ikke, at man ikke tager de løbende analyser, i dagene efter store nedbørsmængder. Så svært kan det altså ikke være. Er det et bevidst valg? Jeg håber det ikke. Men borgerne og badegæsterne burde have bedre data for, hvornår vandet er over grænseværdierne. Der burde være grænser for, hvor lemfældig en tilgang på området man kan praktisere. Vi burde sætte langt stærkere ind for at forhindre overløb. Men det mindste man kan gøre, er da at registrere og orientere ordentligt om de overløb, der finder sted.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN