30. maj 2024

S vakler ikke i biogassagen i Vig

Der er blevet sagt og skrevet meget om biogasanlægget i Vig. Et biogasanlæg, hvis grundlag blev tilvejebragt og vedtaget gennem en lokalplan af et fuldstændig enigt byråd tilbage i 2017. Vi står i Socialdemokratiet helt bag denne beslutning, og hvorfor gør vi det?

Når erhvervsdrivende ønsker at etablere sig og sin virksomhed i Odsherred sættes en proces i gang med at afsøge, hvilke muligheder der er til stede for, at ønskerne kan blive til virkelighed i en eller anden form alt efter lovgivningens muligheder. Det skete også i denne sag, og der blev efter forskrifterne afholdt flere borgermøder og lokalbefolkningen blev hørt. Her var der ikke voldsomme forbehold fra bl.a. Vig-borgerne og derfor blev lokalplanen udenfor Vig enstemmig vedtaget i byrådet i juni 2017.

Siden er der rejst tvivl om processen, beslutningen og om virksomhederne, der ville og vil etablere et biogasanlæg ved rundkørslerne ved Vig.

Når en virksomhed henvender sig til Odsherred Kommune og gerne vil investere penge og kræfter i at etablere sig er vores tilgang enkel. Vi ønsker at bane vejen indenfor lovgivningens rammer og dermed skabe muligheder fremfor begrænsninger og dermed medvirke til, at skabertrang og virkelyst vinder frem i et område, der har stærkt brug for iværksætteri og nye arbejdspladser uanset om det er to eller 100 folk, der er brug for.

Mange argumenter er blevet fundet frem fra gemmerne og fremført aggressivt i lokalavisen og på diverse grupper på de sociale medier. Jeg har dyb respekt for de mennesker, der kæmper for et bestemt område og deres sag, men når det er sagt, så respekterer jeg også et samlet byråds beslutning – også i denne sag.

Vi må aldrig glemme, at vi som byråd og partier har et kæmpe ansvar for såvel borgernes og erhvervslivets ve og vel. I sagen om biogasanlægget vakler vi ikke og står 100 procent ved vores fælles beslutning om, at en virksomhed, der opfylder alle formelle, krav kan etablere sig i området udenfor Vig.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN