20. juli 2024

ALLE HAR RET TIL AT FØLE SIG TRYG

Det er en helt fundamental følelse. Hvis du ikke føler dig tryg, så trives du ikke hvor du færdes og bor.

Utryghed kan endda fører til stress og mange andre belastningsreaktioner. Sådan skal det ikke være.

Vi i konservative er kommet med et tryghedsudspil og et af emnerne, er problematikken omkring bandekriminalitet.

Bandekriminaliteten er utryghedsskabende. Særlig i de udsatte boligområder ser vi en forøget aktivitet fra banderne og vi ser også en øget utryghedsfølelse.

Faktisk, så har 32% af beboerne i udsatte områder oplevet rocker- og bandeaktivitet hvor imod det er 11% i det øvrige samfund. (Jf. Justitsministeriets forskningskontors tryghedsundersøgelse i 2021).

Jeg er med på, at der er andre faktorer der også spiller ind, men i udsatte boligområder er det kun 70% af beboerne der føler sig tryg. Det er et alt for lavt tal og en af de ting, der skal sættes ind overfor, er banderne.

Bandeaktiviteten har nemlig de seneste år været et stigende problem.

I 2021 døde 6 mennesker i Danmark på grund af bandekriminalitet og 27 mennesker blev såret.

I 2020 døde 16 mennesker og 49 blev såret.

Det er rigtig, rigtig mange mennsker og mange episoder, som hver især tjener til, at vi som borgere føler os utrygge. Bandekriminalitet er årsagen til, at de i Sverige har så massive problemer som de har.

Myndighederne ved dårligt hvad de skal gøre eller hvor de skal starte. I indeværende år, er der i Sverige dræbt et menneske om ugen på grund af banderne og de har stort set et banderelateret skyderi hver eneste dag.

Det er så voldsomt og vi i Danmark skal ikke i nærheden af de svenske tilstande. Derfor skal vi sætte ind overfor banderne.

Bandemedlemmerne har valgt at vende samfundet ryggen ved at tilvælge den kriminelle og voldsparate levevej. Vi skal sætte hårdt ind overfor den slags og det gør vi:

– Med hårde straffe, uden mulighed for at få rabat for kriminalitet i retten.

– Vi skal fjerne alle fordele under afsoning for de indsatte. Det betyder, at de ikke skal kunne løslades før udstået straf. De skal ikke sidde på afdelinger med deres bandevenner. De skal i det hele taget afsone under de vilkår som alle andre kriminelle også afsoner under.

– Vi skal afsætte midler til politiet, så de kan målrette deres arbejde mod banderne. Vi skal “disrupte” bandeaktiviteten og det gør vi ved målrettet at sætte medlemmerne i fængsel.

– Vi skal igangsætte et tværfagligt samarbejde med andre myndigheder.

– Vi skal fjerne deres overførselsindkomst hvis vi kan se, at de tjener penge på anden vis.

– Vi skal tage deres dyre ure eller biler hvis vi kan se at de skylder penge til SKAT.

– Vi skal slå ned overfor dem når vi kan se at de bedriver social svindel.

Vi skal kort sagt lave en bred indsats, hvor de bliver kigget godt og grundig efter. Når vi sætter ind med hårde straffe så skal vi også tilbyde en vej ud. Exit programmerne for bandemedlemmerne skal forsat prioriteres og resocialiseringen skal det samme.

Bandemedlemmerne skal ganske enkelt indse, at et liv som bandemedlem er usselt og en vej som en arbejdende samfundsborger er en bedre løsning.

Alt det og meget mere vil jeg arbejde for i Folketinget. Husk det når du stemmer den 1. november.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN