30. maj 2024

Skæbnestund for folkestyret

Mink-kommissionen var helt som forventet klar i mælet; Statsministeren har groft vildledt befolkningen og Folketinget og har et stort hovedansvar for den klart ulovlige ordre om aflivningen af alle mink.

Det var altså ikke Mogens Jensens skyld det hele – ej heller embedsværket.

Mere interessant er det, at kommissionen også mere end antyder, at det er Mette Frederiksens måde at lede landet på, som har ført til de unødvendige fejl og ulovligheder.

For det var Statsministeriet som styrede beslutningsprocessen – og som ikke sikrede tid til at læse bilagene, ikke tog sig tid til at spørge ind til lovhjemmel efterfølgende og som – med kommissionens ord – burde have vidst, at sådan en proces øgede risikoen for fejl.

Det skriger til himlen af grov, grov uagtsomhed.

Og hvad siger venstrefløjen? Ja, de ønsker ikke at der skal være konsekvenser for statsministeren.

Deres begrundelse er, at Mette Frederiksen ikke forsætligt har brudt loven. Og at så kan vi være ligeglade med grov uagtsomhed – det behøver vi ikke engang bede advokater om at kigge på.

Men til gengæld bakker venstrefløjen op om, at 10 embedsmænd – herunder Mette Frederiksens departementschef – skal drages til ansvar rent juridisk. Også selvom de kun har brudt loven uagtsomt – altså uden forsæt.

Tænk sig engang. Er du embedsmand, må du ikke bryde loven med grov uagtsomhed – men er du Mette Frederiksen, så må du gerne – ifølge venstrefløjen. Det er ulækkert.

Det er vitterligt en skæbnestund for vores folkestyre den kommende tid.

Vi er på vej til at sætte en ny præcedens om, at en minister gerne må bryde loven, så længe de ikke læser bilagene eller gør det med fortsæt. Det er mageløst – og farligt.

For der er en god grund til at ”grov uagtsomhed” er strafbart. Det er netop for at forhindre, at man kan agere så skødesløst og uansvarligt, som Mette Frederiksen har gjort det og så slippe ustraffet fra det.

Hvis en bestyrelse i en privat virksomhed træffer ulovlige beslutninger, så kan de ikke undskylde sig med at de ikke har læst loven eller læst bilagene. De bliver stadig straffet for deres grove uagtsomhed.

Hvis almindelige danskere bryder loven, så kan de ikke undskylde sig med, at de ”ikke vidste det var ulovligt”. Det er stadig ulovligt og strafbart.

Men nu er vi ved at knæsætte et princip om, at dét kun gælder alle borgerne i Danmark – mens Mette Frederiksen til gengæld er hævet over loven, så længe de røde har flertal.

Det er en farlig og forkert vej for Danmark. Det er et enormt skred i vores folkestyre. Og et kæmpe nederlag for retsstaten.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN