28. maj 2022

Aarhus Kommune

Byudvikling handler om mere end boliger

I et debatindlĂŚg d. 25. juni 2021 efterspurgte Venstre en debat om de langsigtede mĂĽl for byudviklingen i Aarhus.

Det ser jeg som et godt initiativ, fordi det er der brug for. Byudvikling er et vigtigt emne i Aarhus Kommune, for dÊt, vi beslutter nu, vil have stor betydning pü langt sigt. Venstre mener det godt, nür de udtrykker et ønske om at sikre et varieret udbud af boliger, sü der er boliger til alle. Men byudvikling handler om mere end boliger.

Jeg er optaget af den bæredygtige udvikling i bred forstand. Venstre ønsker, at kommuneplanen 2021 skal stå på to ben ved både at fokusere på Aarhus by og oplandet – og det er fornuftigt og påkrævet. Men kommuneplanen vil forblive etbenet, hvis vi kun har fokus på boliger. Hvorfor nævner de ikke et ord om institutioner, skoler, grønne rum og handelsliv? Det er ærgerligt. Og det undrer mig.

Der skal mere til at skabe helstøbte byer i kommunen. En bæredygtig byudvikling handler også om lokalt at sikre borgernes behov og en god balance i boligudbuddet i forhold til skole, børnepasning, grønne rum, plads til leg, fritidsaktiviteter, handelsliv og områder, som kan indtages og tages i anvendelse til forskellige formål – torve og pladser. Og der findes områder i oplandet, hvor denne balance ikke er til stede.

Jeg er enig med Venstre i, at for eksempel børnefamilier formentlig vil fravÌlge Aarhus, hvis kommunen ikke kan efterkomme deres boligønsker. Men børnefamilier har brug for mere end den rette bolig. De har brug for en hverdag, der fungerer, nür det kommer til skoler og børnepasning. Vi bør derfor sikre, at opland og forstÌder har de folkeskoler og institutioner, der skal til for pü fornuftig vis at kunne tage sig af børnepasning og skolegang.

Der er i øjeblikket mange byggeprojekter pü Aarhus Ø og i Aarhus C, og det er forstüeligt nok blevet for meget for mange borgere. Det har gjort ordet fortÌtning til et politisk fyord. Men alligevel bliver vi visse steder nødt til at rykke sammen, for vi har ikke ubegrÌnsede arealer til vores disposition. Hvis ikke vi skal bebygge det grønne landskab omkring os, bliver vi nødt til at bygge mere kompakt og ogsü højere, for at flere mennesker kan bo et givent sted. Det kan ikke vÌre anderledes.

Det er vigtigt, at vi bevarer byernes grønne kiler, der sender naturen helt ind i byerne – og hvis vi er heldige, kan vi fĂĽ øje pĂĽ haren, rĂŚven og andre dyr, som hører til i det ĂĽbne land. Vi skal bevare de grønne oaser og parker og begrønne de bygningskroppe, som tĂĽler det.

Lige sü vigtigt er det, at handelslivet udvikles i oplandsbyerne, for det giver liv i byerne. Man kan for eksempel udvikle handelslivet ved at reservere arealer til erhvervsformül, hvor der kan etableres kontorer, butikker og mindre produktionsvirksomheder, uden det giver gener for de omkringliggende boliger. Samtidig skal vi udvikle torve og samlingsstederne, sü de ikke blot udgøres af parkeringspladsen ved den lokale brugs, men et reelt samlingspunkt, der inviterer til lokale arrangementer og skaber liv og sammenhold i oplandsbyerne.

Venstre efterspørger en debat om byudviklingen i Aarhus Kommune. Den debat er jeg klar til at deltage i. Men debatten om byudvikling mü for alt i verden ikke blive reduceret til kun et spørgsmül om flere boliger. Byudvikling skal debatteres i en bred forstand, og vi mü ikke glemme den menneskelige, den sociale og miljømÌssige bÌredygtighed. Det er südan vi für helstøbte byer med et solidt fundament. Det er südan, vi für en kommune i balance.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN