28. maj 2022

Viborg Kommune

Strejke: Lad maskerne falde

Der findes ikke en god løsning pü sygeplejerskernes strejke, før regeringen og folketinget tager ansvaret pü deres skuldre. I sidste ende er det dem, sygeplejerskerne stür overfor.

Det er i regeringen og folketinget at pengene til ligeløn skal findes. Det ved sygeplejerskerne godt, og det er derfor et opgør med Tjenestemandsreform af 1969 er deres centrale krav. Og den reform er vedtaget af folketinget. Mens andre partier forsøger at frasige sig ansvaret, sü er vi i Enhedslisten feminister, og vi er klar til at finde en politisk løsning.

Tjenestemandsreformen af 1969 er skyld i det kønsdiskriminerende løngab i det offentlige mellem klassiske ”kvinde” og ”mande”fag. I 1969 besluttede et flertal i folketinget at videreføre den kønsdiskriminerende tankegang fra den første Tjenestemandslov fra 1919, at fag med overvægt af kvinder skulle lønnes lavere end fag med overvægt af mænd. Derfor får sygeplejersker, socialpædagoger, ernæringsassistenter, radiografer, socialrådgivere, SOSU’er, pædagoger og jordemødre mindre i løn end fag med tilsvarende uddannelseslængde og ansvar i det offentlige.

Det er folketinget og regeringens ansvar at gøre op med dette. Lønningerne i det offentlige er kønsdiskriminerende. Det kan sygeplejersker, SOSU’er, pædagoger, jordemødre m.fl. simpelthen ikke være tjent med.

Efter covid-19 nedlukningerne er det aktieejere og boligejere der har tjent kassen. Nu er det pü tide, at der kommer retfÌrdighed i, hvem der skal løftes post-corona. 

Derfor støtter vi i Enhedslisten de strejkende sygeplejersker.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN