26. maj 2022

Viborg Kommune

Politik kan være svært!

Valgkampen er næsten slut, og selv med mange års erfaring må jeg indrømme at politik kan være svært.

”Der bliver flere ældre. Det kommer til at koste. Hvad vil du gøre ved det?” Er et af de svære spørgsmål, jeg er blevet stillet i valgkampen.

Jeg er selv godt på vej til at blive gammel, og jeg ved ikke hvordan jeg har det om få år. Jeg vil nødig fortsætte det liv jeg elsker i vort parcelhus, hvis det kommer til at ligne et torneroseslot, fordi jeg ikke kan passe det ordentligt. Men hvornår skal jeg sælge, og hvor skal jeg flytte hen?

I Frederikshavn har man et slogan, som jeg elsker: ”Længst mulig i eget liv!”

Folk er så forskellige, og det er vigtigt at der tages hensyn til medmennesket. Det er den guldvægt, som KristenDemokraterne bruger, når vi skal bestemme retningen i vor politik. Men hvad der er godt for en ene, behøver ikke at være godt for den anden!

Derfor er spørgsmålet ikke så meget til politikerne, men til det enkelte menneske. ”Hvad vil du gøre, når du bliver ældre?” Det er vigtigt at tage stilling i god tid, og det er vigtigt at tage stilling før andre (politikerne) er nødt til at tage stilling for dig! Og så er det en politisk opgave, at sørge for at der er plads på beskyttede boliger, plejehjem og hospice!

En anden opgave er skolerne. Viborg ligger langt fra i top, når det gælder udgifter til skoler/elever. Her er opgaven lettere. Jeg vil gerne være med til at finde penge til skoleområdet, og jeg vil gerne som politiker være med til at bestemme hvor pengene skal bruges. En svær opgave, men en opgave der kan og skal løses politisk.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN